POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - odluka o plaćanju - zaključak o odobrenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na temelju članka 41., stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90, 27/93 i 7/96) i članka 20., stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95), ministar prosvjete i športa donosi
PRAVILNIK
O KALENDARU RADA OSNOVNIH ŠKOLA I O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVE TE TRAJANJU ODMORA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 1997./98.
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje početak i završetak nastave (nastavne godine), trajanje obrazovnih razdoblja ili polugodišta (u daljnjem tekstu: polugodišta), trajanje odmora učenika i broj nastavnih dana u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 1997./98.
Članak 2.
Nastavna godina počinje 8. rujna 1997. i završava 20. lipnja 1998. godine, odnosno 22. svibnja 1998. godine za završne razrede srednje škole.
Nastavna godina se organizira u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 8. rujna do 20. prosinca 1997. godine, a drugo polugodište od 12. siječnja do 20. lipnja 1998. godine.
Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u 35 petodnevnih nastavnih tjedana i 175 nastavnih dana ili u 35 šestodnevnih nastavnih tjedana i 210 nastavnih dana, osim za završne razrede srednjih škola za koje se nastava organizira i izvodi u 32 petodnevna nastavna tjedna i 160 nastavnih dana ili u 32 šestodnevna nastavna tjedna i 192 nastavna dana, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i propisani broj nastavnih tjedana i nastavnih dana, nastavna se godina može produljiti i nakon 20. lipnja 1998. godine na temelju rješenja prosvjetne inspekcije ili odluke koju donosi županijski ured odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za prosvjetu (u daljnjem tekstu: nadležni ured za prosvjetu), uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 4.
Tijekom školske godine 1997./98. učenici imaju zimski, proljetni i ljetni odmor.
Zimski odmor traje od 21. prosinca 1997. godine do 11. siječnja 1998. godine.
Proljetni odmor traje od 9. travnja do 19. travnja 1998. godine.
Ljetni odmor traje od 21. lipnja do 31. kolovoza 1998. godine osim za učenike koji polažu razredni, popravni ili završni ispit ili maturu i učenike koji u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu praksu, što se utvrđuje nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole.
Iznimno, učenici u dvojnom sustavu naobrazbe i drugim programima strukovne naobrazbe s praktičnom nastavom i stručnom praksom mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni godišnji odmor ne može biti kraći od 45 radnih dana što se uređuje ugovorom na osnovi članka 4. i 8. Pravilnika o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u strukovnim školama ("Narodne novine", br. 18/94).
Članak 5.
U nastavne dane u školi se s učenicima mogu izvoditi samo planirani oblici redovite nastave, praktične nastave i vježbi, dodatni, dopunski i produžni oblici nastave, sati razrednika i programi školskih športskih klubova, pjevačkih zborova i drugih slobodnih aktivnosti koje se organiziraju i izvode izvan rasporeda nastavnih sati i sati razrednika.
U nastavne dane može se organizirati i program proslave dana škole, dana grada i sl. ako je škola odradila taj nastavni dan u skladu s godišnjim planom i programom rada škole.
U nastavne dane mogu se organizirati samo one ekskurzije čije su zadaće i sadržaji sastavni dio nastavnog plana i programa, i to jednodnevne po Hrvatskoj uz suglasnost roditelja i odobrenje ravnatelja, a višednevne uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 6.
Nastava i slobodne aktivnosti u nastavne dane organiziraju se, u pravilu, na način da učeniku ostane dovoljno vremena za samostalno učenje i dnevni odmor, odnosno tako da, u sklopu zakonom propisane tjedne opterećenosti, dnevno opterećenje učenika bude razmjerno raspoređeno.
Iznimno, učenik srednje škole u kojoj se veći dio programa izvodi u obliku vježbi i praktične nastave može imati najviše 38 sati teoretske i praktične nastave tjedno, odnosno 40 sati u tjednu u kojem se izvodi samo praktična nastava.
Članak 7.
U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim pravilnikom, o čemu odlučuje Ministarstvo prosvjete i športa na zahtjev škole i prijedlog nadležnog ureda za prosvjetu.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-01/97-01-196
Urbroj: 532-02-01/1-97-01
Zagreb, 10. travnja 1997.
Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti