POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - autentično tumačenje članka - odluka o iznimnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 3. listopada 1997.
Broj: 081-97-1612/1
Zagreb, 10. listopada 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Članak 1.
U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97. - pročišćeni tekst) u članku 25. stavku 2. riječi: "u visini iznosa od tri najniže plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "najmanje u visini najnižeg iznosa propisanog Zakonom o izvršavanju državnog proračuna.", a riječi: "7., 8. i 9." brišu se.
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
"Korisnicima prava na nadoknadu plaće za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta od šestog mjeseca do jedne godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta i skraćenog radnog vremena do jedne godine života djeteta nadoknada plaće određuje se od osnovice utvrđene odredbom članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju, s tim da tako određena nadoknada ne može biti viša od najvišeg iznosa nadoknade plaće utvrđenog Zakonom o izvršenju državnog proračuna."
Vlada Republike Hrvatske može povećavati najniži i najviši iznos nadoknade iz stavka 2. i 3. ovoga članka, uzimajući u obzir kretanje troškova života i ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu."
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. iza riječi: "stavka 2." dodaju se riječi: "i 3.".
Članak 2.
U članku 34. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
"3. Za vrijeme korištenja obveznog porodiljnog dopusta,".
Članak 3.
Do donošenja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu najniži iznos nadoknade plaće iz članka 1. ovoga Zakona iznosi 1.540,00 kuna, a najviši iznos nadoknade plaće iznosi 2.400,00 kuna.
Članak 4.
Ovaj Zakona stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 500-01/93-01/04
Zagreb, 3. listopada 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti