POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - obvezatne upute ož i - pravilnik o hrani ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 30. stavka 3. i 4. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91., 19/92, 33/92. i 76/94.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA SLUŽBENIH ISKAZNICA I POSEBNOJ OZNACI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
Članak 1.
U pravilniku o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova ("Narodne novine" broj 35/91.) u članku 1. ispred riječi: "pripadnici" dodaje se riječ: "određeni", iza riječi: "Policije i" dodaju se riječi: "Kriminalističke policije", a riječi: "Zbora narodne garde" brišu se.
Članak 2.
U članku 2. u stavku 1. iza riječi: "Obrasci iskaznica" dodaje se zarez i riječi: "osim obrazaca iskaznica pripadnika Službe za zaštitu ustavnog poretka (u daljnjem tekstu: SZUP)".
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Obrazac iskaznice pripadnika SZUP-a (obrazac "B") izrađuje se u četverobojnoj offset tiskarskoj tehnici, izmjere 60 mm x 90 mm. Na prednjoj strani iskaznice, koja je svijetlo plave boje, diskretno su, jedan ispod drugog, otisnuta dva znaka SZUP-a, u sredini znak SZUP-a je apliciran tehnikom "Advantage", a u donjem desnom dijelu tehnikom "Datafoil". Prednja strana obrasca iskaznice sadrži:
- u gornjem središnjem dijelu grb Republike Hrvatske,
- ispod grba Republike Hrvatske ispisano je jedno ispod drugog "Republika Hrvatska", "Ministarstvo unutarnjih poslova", "Služba za zaštitu ustavnog poretka",
- ispod teksta iz podstavka 2. ovoga stavka, ispisan je plavim slovima tekst "Službena iskaznica",
- u sredini iskaznice, nalazi se prostor za fotografiju izmjere 30 mm x 35 mm ispod kojega je jedno ispod drugog upisano ime i prezime imatelja iskaznice i broj iskaznice".
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
"Na prednjoj strani obrasca iskaznice iz stavka 1. ovoga članka, koju nose ministar, zamjenik ministra i pomoćnik ministra - ravnatelj SZUP-a, umjesto broja iskaznice otisnut je tekst "MINISTAR" - "ZAMJENIK MINISTRA" - "RAVNATELJ".
Na stražnjoj strani obrasca iskaznice pripadnika SZUP-a otiskane su najznačajnije ovlasti imatelja iskaznice, ispod kojih se ispisuje njegov jedinstveni matični broj građanina i nadnevak izdavanja iskaznice.".
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.
Stavak 3. briše se.
Članak 4.
U članku 6. riječi: "od "A" do "E"" zamjenjuju se riječima: "A", "C" i "E".
Članak 5.
U članku 7. iza riječi: "Posebna oznaka" dodaju se riječi: "pripadnika Policije".
Članak 6.
Iza članka 7. dodaju se novi članci 7a. i 7b. koji glase:
"Članak 7a.
Značka pripadnika SZUP-a, izmjere 60 mm x 61,5 mm, izrađena je iz metalne legure tombak, a sastavljena od dva dijela. Prvi dio je šesterokut, stranice kojega su optočene hrvatskim tropletom boje bronc patine. Unutarnji dio šesterokuta emajliran je tamno plavim emajlom. Na gornjoj strani šesterokuta polukružno je ispisan tekst "Ministarstvo unutarnjih poslova", a na donjoj strani "Služba za zaštitu ustavnog poretka", u boji bronc patine. Na donjem dijelu šesterokuta nalazi se stilizirana lenta u boji srebro patine. Na sredini lente izgraviran je broj značke, odnosno tekst "MINISTAR", "ZAMJENIK MINISTRA" i "RAVNATELJ".
Drugi dio značke okruglog je oblika, izmjere 27 mm, ispupčen u odnosu na prvi dio značke. Podloga je srebrno patinirana, izvedena u obliku šahovskog polja, u sredini kojega je otvorena knjiga sa srebrno patiniranim stranicama i brončano patiniranim koricama.
U knjizi, od gornjeg prema donjem dijelu, ispisan je tekst "USTAV - RH - 1990." S obje strane knjige, naslanjajući se na korice, nalaze se stilizirane šake. Ispred knjige na sredini, po visini, nalazi se mač u boji srebro patine. Na poleđini značke smještena je oprugasta kvačica za pričvršćenje i ugraviran serijski broj značke.
Članak 7b.
Značka pripadnika kriminalističke policije, izmjere 54 mm x 57 mm, izrađena je iz tombak lima, ovalnog je oblika i sastavljena od dva dijela. Prvi dio značke je srebrno patinirana podloga i čini je reljefno izvedena struktura otiska prsta, u sredini koje se nalazi emajlirani hrvatski grb. Ispod grba izlazi pozlaćena reljefna ručka mača. Sa lijeve i desne strane grba uravnoteženo je smještena pozlaćena vaga. Drugi dio značke čini reljefno izveden hrvatski troplet koji okružuje podlogu te dvije lente. Na gornjoj, većoj lenti tamno plavim slovima ispisan je tekst KRIMINALISTIČKA POLICIJA, a na donjoj tekst MUP RH. Na poleđini značke smještena je lisnata opruga za pričvršćenje i ugraviran serijski broj značke".
Članak 7.
U članku 8. u stavku 1. iza riječi: "Policije" dodaju se riječi: "Kriminalističke policije".
U stavku 3. iza riječi: "građanskom odijelu" dodaju se riječi: "pripadnici Kriminalističke policije".
Stavak 4. mijenja se i glasi:
"Kožni povez u kojem se nosi značka pripadnika Policije tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a izmjera svakoga pregiba je 80 mm x 120 mm".
Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:
"Kožni povez u kojem se nosi značka pripadnika Kriminalističke policije tamnoplave je boje dvostrukog pregiba, a izmjera svakoga pregiba je 75 mm x 95 mm. Na prednjoj strani kožnoga poveza slovima zlatne boje otiskan je tekst: MUP RH, a ispod njega tekst: KRIMINALISTIČKA POLICIJA. Na kožnom povezu imatelja značke u Ministarstvu, ispod teksta KRIMINALISTIČKA POLICIJA otiskan je tekst i to: MINISTAR, ZAMJENIK MINISTRA, TAJNIK DRŽAVNOG MINISTARSTVA, POMOĆNIK MINISTRA I SPECIJALNI SAVJETNIK MINISTRA.
Kožni povez u kojem se nosi značka pripadnika SZUP-a dvodjelan je plave boje. U gornjem dijelu smještena je značka, ispod koje je otisnut tekst "MUP RH" boje zlata. U donjem dijelu poveza nalazi se iskaznica.".
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.
Članak 8.
U članku 10. stavku 2. iza riječi: "policijske uprave" dodaju se riječi: "odnosno ustrojstvene jedinice SZUP-a".
Članak 9.
Obrazac "B" iz članka 14. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem "B" koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Obrazac "D" iz članka 14. Pravilnika briše se.
Članak 10.
Predlošci značke pripadnika Kriminalističke policije i pripadnika Službe za zaštitu ustavnog poretka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 11.
Iskaznice i značke izdane pripadnicima SZUP-a prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama propisanim ovim Pravilnikom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-39193/1-96.
Zagreb, 3. travnja 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti