POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne deklaracije - uredba o načinu - zakon o obrazovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 12. stavak 1. i 3. Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 21/95) i u svezi sa stavkom 2., 3. i 4. istog članka uz suglasnost i prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ministar gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) u članku 13. iza stavka 1. dolazi stavak 2. koji glasi:
Prethodno ispitivanje kakvoće proizvoda je i pregled proizvoda koji provodi stručna organizacija kada se kakvoća proizvoda može odrediti samo putem stručnog pregleda proizvoda.
Članak 2.
U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 22. mijenja se i glasi:
Proizvodi za koje se uvjerenje može izdati samo na temelju prethodno izvršenog ispitivanja kod stručne organizacije za ispitivanje kakvoće proizvoda su:
a) pri izvozu:

 1. mesne konzerve i suhomesnati proizvodi
 2. trupci

b) pri uvozu:

 1. mesni proizvodi
 2. proizvodi od riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača i puževa
 3. mlijeko, mliječni proizvodi, sirila i čiste kulture
 4. sladoledi, smjese za sladoled i smrznuti deserti
 5. proizvodi od jaja
 6. proizvodi od voća, povrća, gljiva
 7. kava, proizvodi od kave i surogati
 8. čaj
 9. začini, mješavine začina i ekstrakti začina
 10. senf
 11. kuhinjska sol i sol za salamurenje
 12. juhe, koncentrati za juhe, koncentrati za umake i dodaci jelima
 13. pekarski kvasac, prašak za pecivo, prašak za puding
 14. aditivi za prehrambenu industriju
 15. mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine i brzo smrznuta tijesta
 16. keksi i proizvodi srodni keksu
 17. jestiva ulja i masti biljnog porijekla i njihovi proizvodi
 18. šećer i ostali saharidi
 19. med i drugi pčelinji proizvodi
 20. kakao proizvodi, krem proizvodi i bombonski proizvodi i njima srodni proizvodi
 21. alkohol i alkoholna pića
 22. pivo
 23. bezalkoholna osvježavajuća pića
 24. ocat i octena kiselina
 25. bjelančevinasti proizvodi i mješavine bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju
 26. stočna hrana i hrana za domaće životinje
 27. tekuća naftna goriva
 28. goriva za mlazne motore
 29. uzgojno valjana rasplodna goveda

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za proizvode koji se uvoze odnosno izvoze uvjerenje će se izdati i bez prethodno obavljenog ispitivanja kakvoće, ako se senzorskim putem utvrdi da je proizvod proizveo isti proizvođač, da je u istovjetnom i neoštećenom pakiranju, iste cijene, zaštitnog ili drugog znaka i oznake, da ima ujednačenu kakvoću ako je u rasutom stanju, te da je ispitivanjem kakvoće prethodno prispjelih pošiljaka isto takvog proizvoda već utvrđeno da odgovara propisanoj kakvoći i da je izdano uvjerenje.
Članak 3.
U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 24. mijenja se i glasi:
Za proizvode koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 22. ovoga pravilnika, a za koje je posebnim propisom utvrđen način deklariranja i sadržaj deklaracije, može se obaviti prethodno ispitivanje samo u slučaju ako se senzorskim pregledom ne može sa sigurnošću potvrditi točnost svih elemenata navedenih na deklaraciji proizvoda ili ostaloj pratećoj dokumentaciji, a u svezi s kakvoćom proizvoda.
Razloge za postupanje u smislu stavka 1. ovoga članka tržišni inspektor navest će u zapisniku o obavljenom nadzoru.
Članak 4.
U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) članak 26. mijenja se i glasi:
Ispitivanje kakvoće proizvoda obuhvaćenih člankom 22. ovoga pravilnika mogu obavljati ove stručne organizacije:
1. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockfellerova 7, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 1.-20.
2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA
ZAGREBA
Mirogojska 16, Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 1-25.
3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
PRIMORSKO-GORANSKE
Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
proizvodi pod b) redni broj 1.-20., 22., 23. i 25.
4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
Vukovarska 46, 21000 Split
proizvodi pod b) redni broj 1-25.
5. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
OSJEČKO-BARANJSKE
Franje Krežme 1, 30000 Osijek
proizvodi pod a) redni broj 1, i proizvodi pod
b) redni broj 1.-25.
6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ISTARSKE
Vladimira Nazora 3, 52100 Pula
proizvodi pod b) redni broj 1.-25.
7. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
VARAŽDINSKE
Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin
proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod
b) redni broj 1.-25.
8. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ZADARSKO-KNINSKE
Kolovare 2, 23000 Zadar
proizvodi pod b) redni broj 1-25.
9. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ŠIBENSKE
Kralja Zvonimira, 22000 Šibenik
proizvodi pod b) redni broj 1.-25.
10. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA
Jagićeva 30, 10000 Zagreb
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.-26.
11. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
LABORATORIJ ZA TEHNOLOGIJU VINA I JAKIH
ALKOHOLNIH PIĆA
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 4., 6., 13., 21., 23. i 24.
12. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
Savska cesta 143, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 26.
13. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
PODRUŽNICA VETERINARSKI ZAVOD RIJEKA
Podmurvice 28, 51000 Rijeka
proizvodi pod b) redni broj 26.
14. EUROINSPEKT KONCERN
Preradovićeva 31a, 10000 Zagreb
1. EUROINSPEKT d.d.
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.-28.
2. EUROINSPEKT-CROATIAKONTROLA
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.-26.
3. EUROINSPEKT - NAFTAINSPEKT
proizvodi pod b) redni broj 27., 28.
4. EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA
proizvodi pod a) redni broj 2.
5. EC - INSPEKT
proizvodi pod b) redni broj 21., 23.
6. EUROINSPEKT- AGROINSPEKT
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.-26.
7. EUROINSPEKT OSIJEK
Kršnjavoga 6, 30000 Osijek
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.-26.
8. EUROINSPEKT - AGROKONTROLA VINKOVCI
proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod
b) redni broj 1., 3.-7., 15.-19. i 21.-26.
15. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE
Gajeva 17/III, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 21., 27., 28.
16. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE RIJEKA
Balkanska 46, 51000 Rijeka
proizvodi pod b) redni broj 21. i 23.
17. ADRIAINSPECT RIJEKA
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
proizvodi pod b) redni broj 1.-28.
18. SGS ADRIATICA RIJEKA
Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka
proizvodi pod b) redni broj 1.-18., 21.-24., 27., 28.
19. AGROKONTROLA
Praška 6, 10000 Zagreb
proizvodi pod a) redni broj 6.-9, 11., 15.-20. 25., 26.
20. ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
proizvodi pod a) redni broj 2.
21. CROATIADRVO KRIŽ
Zdenke Tomiček 11, 44314 Križ
proizvodi pod b) redni broj 2
22. INA-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB
UNUTARNJA TRGOVINA - ODJEL KVALITETE
Večeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 27., 28.
23. VEST LAB ČAKOVEC
Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec
proizvodi pod b) redni broj 1.-26.
24. MUNDUS
Martićeva 65, 10000 Zagreb
proizvodi pod b) redni broj 27., 28.
25. INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE
I MELIORACIJU KRŠA
Split, Put Duilova 11
proizvodi pod b) redni broj 21. i 23.
26. AGRONOMSKI FAKULTET
Zagreb, Svetošimunska 25
1. ZAVOD ZA MLJEKARSTVO
proizvodi pod b) redni broj 3. i 4.
2. ZAVOD ZA VINARSTVO
proizvodi pod b) redni broj 21.
3. ZAVOD ZA HRANIDBU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
proizvodi pod b) redni broj 26.
4. ZAVOD ZA STOČARSTVO
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1. i 6.
27. HRVATSKI STOČARSKI SELEKCIONI CENTAR
proizvodi pod b) redni broj 29.
28. POLJOPRIVREDNI FAKULTET Osijek
31000 Osijek, Trg Svetog Trojstva 3
1. ZAVOD ZA STOČARSTVO
proizvodi pod b) redni broj 26.
2. ZAVOD ZA AGROEKOLOGIJU
proizvodi pod b) redni broj 26.
3. ZAVOD ZA ZOOTEHNIKU
proizvodi pod a) redni broj 1.
proizvodi pod b) redni broj 1.
Članak 5.
U Pravilniku o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 42/96) iza članka 26. dodaje se novi članak pod brojem 27., a redni broj ostalih u nizu adekvatno se povećava; članak 27. glasi:
Proizvodi za koje je posebnim propisima propisano atestiranje, certificiranje, homologacija, ispitivanje, za potrebe nadzora kakvoće proizvoda, se provodi u sljedećim institucijama:
× Električni aparati za kućanstvo i sličnu uporabu
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
Laboratorij za električne kućanske aparate
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
21000 SPLIT, Zrinsko-Frankopanska bb
Adriainspekt d.d.
51000 RIJEKA, Ciottina 17 b
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
× Elektronički aparati za kućanstvo i sličnu uporabu
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
Croatia elektronička industrija
Istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automatici
10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
× Prenosni alati s elektromotorom
Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
× Atestiranje proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
Croatia Elektronička industrija
Istraživanje u elektronici, telekomunikacijama i automatici
10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
21000 SPLIT, Zrinsko-Frankopanska bb
Adriainspekt d.d.
51000 RIJEKA, Ciottina 17 b
× Električni i elektroenergetski vodiči i kabeli
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
× Sklopke za naprave
Končar - Institut za elekrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
× Transformatori za razdvajanje i sigurnosni transformatori za razdvajanje
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
× Plinski aparati za kućanstvo i sličnu uporabu
Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o.
Laboratorij za ispitivanje plinskih aparata
10001 ZAGREB, Baštijanova bb
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
× Obloga za kočnice motornih i priključnih vozila
INKOS U STEČAJU d.o.o.
42000 Varaždin, Pavleka Miškine 65
× Kotrljajući ležajevi
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Laboratorij za procesna mjerenja
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5
× Ručni i prijevozni aparati za gašenje požara
Ministarstvo unutarnjih poslova
Centar za stručno obrazovanje vatrogasnih kadrova
10000 ZAGREB, Ksaverska cesta 107
× Čelične boce s ventilom za propan-butan
Đuro Đaković d.d.
Centar za istraživanja i razvoj
Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
× Regulatori tlaka za tekuće plinove propan-butan
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Laboratorij za procesna mjerenja
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5
× Cement
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1
Zagrebinspekt - Poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o.
10000 ZAGREB, Draškovićeva 29
Institut građevinarstva Hrvatske
Poslovni centar Split
21000 SPLIT, Matice hrvatske 15
× Dodaci betonu
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1
Zagrebinspekt - Poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o.
10000 ZAGREB, Draškovićeva 29
Institut građevinarstva Hrvatske
Poslovni centar Split
21000 SPLIT, Matice hrvatske 15
× Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1
Institut građevinarstva Hrvatske
Poslovni centar Split
21000 SPLIT, Matice hrvatske 15
Institut građevinarstva Hrvatske
Poslovni centar Osijek
31000 Osijek, Drinska 18
× Crijepovi i opeke
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
10000 ZAGREB, J. Rakuše 1
Srednja škola Bedekovčina
49221 BEDEKOVČINA, Gajeva 1
× Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za prometnice - Cestograđevni laboratorij
10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1
× Betonske kanalizacijske cijevi dulje od jednog metra
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
10000 ZAGREB, Janka Rakuše 1
× Elementi tipnih građevinskih konstrukcija
Institut građevinarstva Hrvatske
Zavod za zgradarstvo, Laboratorij za građevinsku fiziku
10000 ZAGREB, J. Rakuše 1
LTM - Laboratorij za toplinska mjerenja,
proizvodnju, usluge, trgovinu i marketing d.o.o.
10030 ZAGREB - LUČKO, Frdeljeva bb
× Ploče iverica za opću uporabu i građevinarstvo
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10000 ZAGREB, Svetošimunska 25
× Tekstil
- juta, pamuk
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
SGS Adriatica d.d.
51000 RIJEKA, Fiorello la Guardia 13
- vuna
Euroinspekt - Eurotextil d.o.o.
10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a
× Ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva
10000 ZAGREB, Svetošimunska 25
Euroinspekt d.d.
Euroinspect - Drvokontrola d.o.o.
10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a
× Utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
Euroinspekt-Agroinspekt
10000 Zagreb, Preradovićeva 31a
Euroinspekt - Agrokontrola Vinkovci d.o.o.
32100 Vinkovci, Antuna Mihanovića 6
× Ispitivanje tekstilnih proizvoda
(obavljaju institucije registrirane za obavljanje djelatnosti koje raspolažu odgovarajućom opremom i djelatnicima)
Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d.
10000 ZAGREB, Gajeva 17/III
SGS Adriatica d.d.
51000 RIJEKA, Fiorella la Guardia 13
Euroinspekt-Eurotextil d.o.o.
10000 ZAGREB, Preradovićeva 31 a
Atex
10362 Kašina, Blaguška cesta 12
Tehnika moda
10000 Zagreb, Zatišje 8f
Mirta Kontrol
10000 Zagreb, Zajčeva 23
Tekstilno-tehnološki fakultet
10000 Zagreb, Pierottijeva 6
Coming biro
10000 Zagreb, Omorika 17
In Mod
10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15
Tržišni inspektor će izdati uvjerenje o kakvoći proizvoda samo ako je izvještaj o ispitivanju ili potvrdu o sukladnosti za navedene grupe proizvoda izdala jedna od navedenih institucija.
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda mogu obavljati i institucije koje nisu na ovom popisu, a koje će biti ovlaštene od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i objavljene u Glasniku Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 336-01/97-01/368
Urbroj: 526-10/97-001
Zagreb, 9. listopada 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti