POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne brošure - uredba o broju - ispravak odluke ministarstvo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Z. Š. iz Č., na sjednici održanoj dana 8. travnja 1997. godine, donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Prijedlog se odbacuje.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Z. Š. iz Č. po R. D., odvjetniku iz Č., podnio je prijedlog za privremenu obustavu izvršenja rješenja Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša B. - Ispostava Č. broj: UP/I-371-02/94-01/1, Urbroj: 22103-04-05-96/1 od 8. svibnja 1996. kojim rješenjem je naloženo podnositelju prijedloga da isprazni stan za službene potrebe u Č., M. N. 2, i da ga slobodnog od osoba i stvari preda nosiocu prava raspolaganja D. P. "E" K. kao i zaključka o dozvoli izvršenja broj: UP/I-371-02/96-01/1 Ur.broj 2103-04-03-97-1 od 21. veljače 1997., kojim je određeno da stan isprazni do 7. travnja 1997., jer će se inače provesti iseljenje prisilnim putem i to je određeno za dan 10. travnja 1997. u 9,00 sati.
Podnositelj prijedloga navodi da je rješenje prvostupanjskog upravnog tijela kojim je predlagatelju naloženo iseljenje iz stana u Č., M. N. 2, donijeto temeljem članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93), te smatra da su ispunjene pretpostavke za privremenu obustavu izvršenja na temelju odredbe članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - nastavno Ustavni zakon).
Prijedlog nije dopušten.
Iz sadržaja prijedloga i priložene dokumentacije utvrđeno je da predlagatelj koristi predmetni stan za službene potrebe na temelju ugovora o korištenju stana zaključenog između njega kao stanoprimca i D.P. "E" K. kao stanodavca od 13. svibnja 1971., te da je podnio tužbu radi utvrđenja prava na stan kod Općinskog suda u Č.
Temeljem članka 18. Ustavnog zakona, Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.
Imajući u vidu da odredba članka 94. Zakona o stambenim odnosima nije više predmetom ocjene ustavnosti, jer je odlukom Suda broj: U-I-892/94 od 20. studenoga 1996. ("Narodne novine", broj 99/96) osporena odredba ukinuta, Sud ocjenjuje da ne postoje pretpostavke za odlučivanje u smislu članka 18. Ustavnog zakona na kojoj odredbi se temelji podneseni prijedlog.
U konkretnom slučaju, kako je iseljenje određeno na temelju propisa, koji je ukinut, a pravni osnov useljenja je sporan, nadležna upravna tijela su dužna primjenjivati odredbu članka 23. stavka 4. Ustavnog zakona, a koja određuje, da se izvršenje konačnih odnosno pravomoćnih pojedinačnih akata donijetih na osnovi ukinutog zakona, ne može ni odrediti ni provesti, a ako je izvršenje započeto, obustavit će se.
Iz navedenih je razloga, temeljem članka 26. Ustavnog zakona, riješeno kao u izreci.
Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VIII-179/1997.
Zagreb, 8. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti