POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne brošure - mrežna pravila elektroenergetskog - odluka o socijalnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 34. sjednici održanoj 3. rujna 1997. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA ZA 1997. GODINU
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu ("Narodne novine" broj 4/97) u članku 23. u točki I. "PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" Tablica 1. mijenja se i glasi:
Tablica 1.

Red. STANDARD GODIŠNJA VRIJEDNOST u kn IZNOS UKUPNO u kn
br. VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (br. osig. osoba 1997. g.
po timu) po timu po osig.osobi po satu po km
0 1 2 3 4 5 6
1. Opća medicina
1.1. Zdravstvena zaštita (obiteljski doktor) 1.700 D 194.395,00 114,35
DS 200.396,00 117,88
1.2. Zdravstvena zaštita (starijih osoba 750 D 194.395,00 259,19
iznad 65 g. u soc. ustanovama) DS 200.396,00 267,19
1.3. Patronažna zdravstvena 1 patronažna
skrb sestra VŠS na 87.669,00 17,19
5.100 osiguranika

  1. Zdravstvena njega u kući bolesnika 46,70
  2. Zdravstvena zaštita predškolske djece 1.000 193.640,00 193,64
  3. Zdravstvena zaštita školske djece 2.000 187.940,00 93,97
  4. Zdravstvena zaštita žena 6.000 200.340,00 33,39
  5. Polivalent. stomatološka zaštita s

protetikom 2.500 248.000,00 99,20
6. Higijensko-epidemiološka zaštita 50.000 315.000,00 6,30
7. Laboratorijska dijagnostika 40.800 991.032,00 24,29
8. Hitna medicinska pomoć
8.1. Standardni tim HMP od 40.000 na dalje 366.184,56
8.2. Standardni tim dežurstva po punktu do 40.000 677.265,71
8.3. Standardni tim pripravnosti po punktu do 40.000 177.685,10
8.4. Standardni tim sanitetskog prijevoza 363.064,37
8.5. Sanitetski prijevoz
8.6. Prijavno-dojavna jedinica od 40.000
do 60.000 77.023,78
8.7. Prijavno-dojavna jedinica od 250.000 na
za regionalne centre dalje 128.988,23
8.8. Dežurstvo u stomat. zaštiti po punktu regionalni centar 428.737,91
8.9. Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti
po punktu 274.814,61

U točki II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Tablica 2. mijenja se i glasi:
Tablica 2.
Red. VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Oblik Iznos
br. u kn
1997. g.
0 1 2 3
1. Specijalističko-konzilijarna, bolnička
zdravstvena zaštita i ljekarna bod 4,73
2. Dnevni smještaj u svezi korištenja
bolničke i spec.-konzilijarne zdravstvene
zaštite penzion 49,38
3. Bolnička zdravstvena zaštita
3.1. Liječenje bolesnika oboljelih
od akutnih bolesti penzion 118,38
3.2. Liječenje bolesnika oboljelih od
kroničnih bolesti
3.2.1.Duševne bolesti penzion 89,87
3.2.2.Bolesti sustava za kretanje penzion 100,70
3.2.3.Bolesti osoba starije dobi i djece
sa trajnim psihofizičkim oštećenjima penzion 113,59
4. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 46,77
Iza stavke 1. dodaju se nove stavke 2., 3. i 4. koje glase:
Zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obračunava i doznačuje mjesečne iznose prema standardima i cijenama utvrđenim u Tablici 1. ovog članka za razdoblje od 1. srpnja 1997. godine sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje zdravstvene zaštite za 1997. godinu.
Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici od 1. rujna 1997. godine ispostavljaju račune za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama Zavoda u tom razdoblju, a prema cijenama iz Tablice 2. ovog članka.
Račune, koje su zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici ispostavili Zavodu za pruženu zdravstvenu zaštitu za srpanj i kolovoz 1997. godine, Zavod će obračunati i isplatiti prema cijenama iz Tablice 2. ovog članka, a sukladno općim aktima Zavoda i sklopljenim ugovorima o provođenju zdravstvene zaštite za 1997. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/97-01/74
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 3. rujna 1997.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti