POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - pravilnik o upotrebi - uputstvo o dopunama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Na temelju članka 91a. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/91 i 58/93) Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici od 5. rujna 1996. donio je
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA JAVNU IZVEDBU I PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI GLAZBENIH DJELA TE NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GLAZBENIH IZVEDBENIH MATERIJALA
Članak 1.
U Pravilniku o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala ("Narodne novine" br. 80/92, 72/93, 29/95 i 50/95) mijenja se i dopunjuje Tarifa naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela i glasi:
A. NAKNADE ZA IZVEDBU GLAZBENIH DJELA NA PRIREDBAMA
I. GLAZBENE PRIREDBE
Tarifni broj 1

 1. Za izvedbu glazbenih djela na koncertu ozbiljne glazbe (festivalu, natjecanju) akademiji, baletnom divertismanu ili promenadnom koncertu kao i ostalih vrsta glazbe uz naplatu ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavku 2. ovog tarifnog broja.
 2. Za izvedbu glazbenih djela ozbiljne ili ostale glazbe u zatvorenom prostoru bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate naknada se određuje primjenom stopa iz stavka 1. ovog tarifnog broja od osnovice utvrđene prema kapacitetu prostora s prosječnom cijenom ulaznica za slične priredbe, ali ne nižom od 30 kuna.
 3. Ako je izvedba glazbenih djela iz stavka 2. ovog tarifnog broja na otvorenom prostoru (trg, ulica, plaža, i dr.) bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada se određuje kao prema stavku 3. prema kapacitetu prostora, i to:

a) do 50 osoba 300 bodova
b) od 51 do 200 osoba 500 bodova
c) od 201 do 1.000 osoba 1.000 bodova
d) od 1001 do 10.000 osoba 2.000 bodova
e) više od 10.000 osoba 4.000 bodova
5) Ako priređivač ne dostavi popis izvedenih djela u roku od 15 dana (čl. 94. st. 1. Zakona o autorskom pravu), iznos naknade uvećava se za 50%.
6) Za izvedbu glazbenih djela ozbiljne glazbe ukupna naknada utvrđuje se razmjerno udjelu zaštićenih djela u izvedenom programu.
II. ZABAVNE PRIREDBE
Tarifni broj 2
1) Za izvedbu glazbenih djela:
a) na zabavi, proslavi, banketu, maturalnoj, brucoškoj, klubskoj večeri ili slično uz naplatu ulaznica, odnosno drugog oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto prihoda, a najmanje 2.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate;
b) na sezonskoj zabavnoj priredbi kao što je doček Nove godine, krabuljni ples, karneval, Valentinovo, Martinje i sl. uz naplatu ulaznica ili drugog oblika naplate, naknada iznosi 12% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate.
2) Ako priređivač ne dostavi popis izvedenih djela u roku od 15 dana (čl. 94. st. 1. Zakona o autorskom pravu), iznos naknade uvećava se za 50%.
III. OSTALE PRIREDBE
Tarifni broj 3
1) Za izvedbu glazbenih djela:
a) na plesnom natjecanju, reviji na ledu ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 6% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavku 3. tarifnog broja 1;
b) na modnoj reviji, izboru ljepote, demonstraciji proizvoda ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 4% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez naplate ulaznica;
c) na cirkuskoj, artističkoj ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 3% bruto prihoda, a najmanje 2.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez naplate ulaznica;
d) na sportskoj priredbi naknada iznosi
- do 10.000 sjedala 200 bodova
- od 10.000 do 30.000 sjedala 300 bodova
- više od 30.000 sjedala 400 bodova
e) na svadbenim večerama i sličnim priredbama sa živom izvedbom glazbenih djela naknada iznosi po priredbi:
- do 100 osoba 1.000 bodova
- od 101 do 200 bodova 2.000 bodova
- više od 200 osoba 3.000 bodova
f) za priredbe iz točke e) koje se održavaju u ekskluzivnim restoranima, noćnim klubovima i barovima, disko klubovima i sličnim prostorima naknada se uvećava za 100%.
g) za priredbe iz točke e) koje se održavaju u prostorima u kojima se inače ne obavlja ugostiteljska djelatnost (društveni domovi, šatori i sl.) naknada se umanjuje za 50%.
h) na pogrebima naknada iznosi 100 bodova po pogrebu.
B. NAKNADE ZA STALNO I POVREMENO KORIŠTENJE GLAZBENIH DJELA
IV. UGOSTITELJSKI OBJEKTI
Tarifni broj 4
1) Za korištenje glazbenih djela putem mehaničke glazbe u ugostiteljskim objektima mjesečna se naknada određuje na temelju slijedećih osnovica:2) Uzimajući u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta, visina naknade određuje se na temelju osnovica iz prethodnog stavka kako slijedi:
a) do 30 osoba osnovica se umanjuje za 30%
b) od 31 do 100 osoba 100% vrijednosti osnovice
c) od 101 do 200 osoba osnovica se uvećava za 50%
d) od 201 do 500 osoba osnovica se uvećava za 100%
e) od 501 do 1.000 osoba osnovica se uvećava za 200%
f) od 1.001 i više osoba osnovica se uvećava za 300%
3) Za žive izvedbe osnovice iz stavka 1. uvećavaju se za 100%.
4) U slučaju disko-programa za koji se naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija u toku dva dana tjedno, osnovice iz stavaka 1. i 2. se uvećava za 100%.
U slučaju naplate ulaznica ili obvezne konzumacije do četiri dana tjedno, osnovica iz stavka 1. se uvećava za dodatnih 30%.
U slučaju naplate ulaznica ili obvezne konzumacije više od četiri dana tjedno, osnovica iz stavka 1. se uvećava za dodatnih 20%.
Sve odredbe ovoga članka se primjenjuju kumulativno uzimajući u obzir sve navedene parametre.
V. HOTELI
Tarifni broj 5
1) Za korištenje glazbenih djela u sobama hotela, aparthotela, hotelskog naselja, apartmanskog naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili bilo koje druge televizijske ili kabelske mreže mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to:
a) do 100 gostiju 2.500 bodova
b) od 101 do 500 gostiju 3.600 bodova
c) 500 i više gostiju 6.000 bodova
2) Za korištenje glazbenih djela u zajedničkoj prostoriji hotela (predvorju, blagovaonici ili sl.) mjesečna naknada iznosi ovisno o kategoriji hotela i to:
a) hoteli IV kategorije, apartmani i pansioni
druge i treće kategorije 1.250 bodova
b) hoteli II i III kategorije, moteli, apartmani
i pansioni prve kat. 2.500 bodova
c) hoteli I kategorije 5.000 bodova
d) hoteli de luxe i izvan kategorije 10.000 bodova
3) Za korištenje glazbenih djela u omladinskom hotelu, odmaralištu, kampu izvan restorana putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to do 100 osoba 100 bodova, a za svakih narednih 100 osoba 50 bodova.
VI. TRGOVINSKI I DRUGI POSLOVNI PROSTORI
Tarifni broj 6
1) Za korištenje glazbenih djela u robnoj kući, prodavaonici, stalnom izložbenom trgovinskom prostoru, poslovnoj prostoriji, brijačkom ili frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, zanatskoj radnji, proizvodnom pogonu ili slično, mjesečna naknada iznosi ovisno o veličini prostora i to:
a) do 50 m2 osnovica iznosi 1 bod po m2
b) od 50 m2 do 200 m2 osnovica iznosi 0,7 boda po m2
c) više od 200 m2 osnovica iznosi 0,5 boda po m2
2) Ako se glazbena djela priopćavaju i na otvorenom javnom prostoru, naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za 100 bodova.
3) Za korištenje glazbenih djela na sezonskom ili povremenom sajmu dnevna naknada iznosi 300 bodova.
4) Za korištenje glazbenih djela u propagandne svrhe putem vozila s razglasom dnevna naknada iznosi 20 bodova.
VII. PRIJEVOZNA SREDSTVA
Tarifni broj 7
1) Za korištenje glazbenih djela u prijevoznom sredstvu naknada iznosi i to:
a) u sredstvima javnog prijevoza na stalnim
linijama (autobusi, vlakovi, brodovi i sl.) mjesečno 50 bodova po sredstvu
b) u izletničkim autobusima putničkih agencija 30 bodova po turi
c) u izletničkim brodovima putničkih agencija 50 bodova po turi
d) u avionima 50 bodova po letu
2) U slučaju žive izvedbe na brodu primjenjuju se odredbe stavka 1, 2 i 3. tarifnog broja 4.
3) Za korištenje glazbenih djela na autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, u brodskom pristaništu, u zrakoplovnoj luci putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 400 bodova.
4) Za korištenje glazbenih djela u taxi vozilima, obveznik je udruženje taxi vozača, a mjesečna naknada iznosi po registriranom taxi vozilu 5 bodova.
VIII. KINEMATOGRAFI
Tarifni broj 8
Ukoliko posebnim sporazumom nije drukčije određeno, za korištenje glazbenih djela u kinematografu putem mehaničke glazbe prije početka, za vrijeme projekcije filma, u pauzi ili nakon završetka projekcije filma mjesečna naknada iznosi 10 bodova po projekciji, a minimalno 100 bodova mjesečno.
IX. MUZEJI, GALERIJE, IZLOŽBE
Tarifni broj 9
Za korištenje glazbenih djela u muzeju, galeriji, na izložbi i slično pomoć razglasa, ekrana ili slično mjesečna naknada iznosi 40 bodova.
X. SPORTSKI PROSTORI
Tarifni broj 10
Za korištenje glazbenih djela na sportskom prostoru, klizalištu, javnom kupalištu ili slično putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 200 bodova.
XI. ZABAVNI PARKOVI
Tarifni broj 11
Za korištenje glazbenih djela u zabavnom parku putem mehaničke glazbe dnevna naknada iznosi 100 bodova.
XII. PLESNE ŠKOLE
Tarifni broj 12
Za korištenje glazbenih djela u plesnoj školi mjesečna naknada iznosi 500 bodova.
XIII. SALONI ZA IGRE
Tarifni broj 13
Za korištenje glazbenih djela u salonu za igre (biljar, fliper, automat i sl.) putem mehaničke glazbe, ukoliko ne pruža ugostiteljske usluge, mjesečna naknada iznosi 100 bodova.
XIV. AEROBIKA I FITNESS
Tarifni broj 14

 1. Za korištenje glazbenih djela na tečaju aerobike naknada za svaki nastavni sat iznosi 10 bodova a nikako manje od 150 bodova mjesečno.
 2. Za korištenje glazbenih djela u fitness-centru putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 500 bodova.

XV. RADIO I TELEVIZIJA
Tarifni broj 15
Za emitiranje nescenskih glazbenih djela putem radija, odnosno televizije, naknada iznosi kako je navedeno u tablicama 1, 1a, 2 i 3 i niže navedenim odredbama

 1. Visina godišnje naknade za radio i televiziju u prvoj godini obavljanja djelatnosti iznosi 40%, u drugoj godini 70%, a daljnjim godinama 100% naknade iz tablice 1 i 1a ovog članka, ukoliko to ugovorom nije drugačije određeno.
 2. Koncesionari neprofitabilnog radija i neprofitabilne televizije plaćaju 5% naknade iz tablice 1 i 1a ovog članka u skladu s odredbom iz stavka 1. ovog članka.
 3. Iznos godišnje naknade za radio i televiziju čiji odašiljači emitiraju na "drugom ograničenom području" u smislu odredbe iz članka 12. stavka (7) Zakona o telekomunikacijama i članka 1. točka 3. i 4. "Pravilnika o visini naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja" ("Narodne novine" br. 15/95), a obuhvaćaju grad i šire područje, određuje se prema tablici 1a ovoga članka.
 4. Godišnja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela putem radija i televizije plaća se Hrvatskom društvu skladatelja u 12 jednakih mjesečnih obroka, najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.
 5. Sukladno članku 94. i 104. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/93), radio i televizijske postaje dužne su dostaviti Hrvatskom društvu skladatelja podatke o programu izvedenih odnosno emitiranih djela najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.
 6. Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, radio i televizijske organizacije koje prikupljaju pretplatu propisanu od Sabora Republike Hrvatske plaćaju naknadu u visini 4,4% ubrane radio pretplate, odnosno 1,8% ubrane televizijske pretplate. Ako te organizacije ostvaruju i posebne prihode od propagande, reklame, želja slušatelja i sl. osim naknade iz ovog stavka plaćaju još 4% od tih bruto prihoda.

XVI. TELEFONSKE USLUGE
Tarifni broj 16
Za priopćavanje glazbenih djela putem telefona naknada iznosi 10% bruto prihoda ostvarenog od takvih usluga prema broju registriranih impulsa a plaća se mjesečno.
Ukoliko korisnik ne dostavi podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od posljednjeg mjeseca za koji postoje podaci.
Ukoliko se radi o novome korisniku, a on ne dostavi podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od poznatih podataka drugih korisnika.
XVII. GLAZBENI AUTOMAT
Tarifni broj 17
Za javnu izvedbu glazbenih djela putem glazbenog automata bez ekrana mjesečna naknada iznosi 400 bodova po automatu.
Za javnu izvedbu glazbenih djela putem glazbenog automata s ekranom mjesečna naknada iznosi 1.000 bodova po automatu.
XVIII. SVIRAČI POJEDINCI
Tarifni broj 18
Za korištenje glazbenih djela od strane svirača pojedinaca (ulični svirači i sl.) mjesečna naknada iznosi 100 bodova.
XIX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Troškovi izdavanja dozvole za stalno korištenje glazbenih djela korisnicima koji nisu sami prijavili korištenje glazbe i zatražili dozvole, naplaćuje se u jednokratnom iznosu u visini jednomjesečne naknade za korištenje glazbenih djela.
Članak 3.
Vrijednost boda iznosi 0,50 kuna.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a Tarifa navedena u ovom Pravilniku primjenjuje se od 1. siječnja 1997.
Zagreb, 5. rujna 1996.
Predsjednik
Hrvatskog društva skladatelja
Adalbert Marković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti