POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna zaštita - stopa rastaproizvođačkih cijena - pravilnik o pedagoškim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, temeljem odredbi članka 125. al. 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. al. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91) i članka 55. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), povodom podnesaka - žalbi podnesenih po Hrvatskoj narodnoj stranci - HNS, Hrvatskoj kršćansko demokratskoj uniji - HKDU i Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP dana 5. travnja 1997., na sjednici održanoj dana 8. travnja 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I. Poništava se Zaključak o ispravku Zbirne liste kandidatskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Dugo Selo Županijskog izbornog povjerenstva I. Zagrebačke županije, klasa: 013-05/97-01/22, urbroj: 566-97-1 od 2. travnja 1997.
II. Zbirna lista kandidatskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Dugo Selo prihvaćena i objavljena u službenom glasilu Grada Dugo Selo 28. veljače 1997. ostaje neizmijenjena.
III. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Povodom podnesaka, nazvanih žalbom, podnesenih dana 5. travnja 1997. po Hrvatskoj narodnoj stranci - HNS, Hrvatskoj kršćansko demokratskoj uniji - HKDU i Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP, proveden je nadzor nad ustavnošću i zakonitošću postupka Županijskog izbornog povjerenstva I. Zagrebačke županije donošenjem Zaključka o ispravku Zbirne liste kandidatskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Dugo Selo, klasa: 013-05/97-01/22, urbroj: 566-97-1 od 2. travnja 1997. godine.
Osporenim Zaključkom, Županijsko izborno povjerenstvo I. Zagrebačke županije po pravu nadzora (članak 34. al. 2.) ispravilo je Zbirnu listu kandidatskih lista promjenom redoslijeda stranaka tako da su podnositelji podnesaka - žalbi s rednog broja 1. premješteni na redni broj 3. liste jer da zbirna lista nije sačinjena sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i isp. 63/96 - dalje: Zakon).
Zahtjev je osnovan.
U provedenom postupku, Sud je utvrdio da je Gradsko izborno povjerenstvo Grada Dugo Selo, sukladno članku 17. stavku 2. i 3. Zakona, prihvatilo zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista za izbor članova gradskog vijeća i objavilo je u službenom glasilu Grada Dugo Selo 28. veljače 1997. godine.
Prigovora na nepravilnosti u postupku kandidiranja nije bilo.
Donošenjem spomenutog Zaključka o ispravku, Županijsko izborno povjerenstvo postupilo je protivno zakonu. Stajalište je ovog Suda da je ispravkom moguće ukloniti grube i očite greške u objavljenim kandidatskim listama te da (u pravilu) takve greške može, na propisani način, ispraviti ono izborno povjerenstvo koje je liste prihvatilo i objavilo. Sud, također, upozorava da niti takve ispravke nije moguće vršiti u svako vrijeme, tj. u vrijeme kada bi takav ispravak više štetio nego koristio zakonitom provođenju izbora.
U konkretnom slučaju, Sud smatra da pitanje redoslijeda na zbirnoj listi, a koji zavisi od ocjene da li se radi o listi koalicije stranaka ili o zajedničkoj listi više stranaka, Županijsko izborno povjerenstvo nije moglo riješiti donošenjem Zaključka o ispravku.
Ovo tim više što je Zbirna lista objavljena 28. veljače 1997., a ispravak se vrši 2. travnja 1997., dakle, mjesec dana nakon početka izborne promidžbe i svega deset dana do dana održavanja izbora te bi promjena rednog broja liste mogla biti od utjecaja na rezultate izbora.
Stoga je, temeljem odredbe članka 40. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.
Objava rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VII-295/1997
U-VII-297/1997
Zagreb, 8. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti