POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - Knjigovodstveni servis

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1996. godine - Propisi - arhiva - ažuriranje izmjena - strategija razvitka hrvatska - pravilnik o testiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod b) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 49/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA KOJE SE
UZIMAJU ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA ODRE?IVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSOBE KOJE SE NAKON ZAVRŠENE
IZOBRAZBE NALAZE NA OBVEZNOM PRAKTIČNOM RADU ILI NA DOBROVOLJNOJ PRAKSI
Članak 1.
Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi ako rade s punim radnim vremenom iz članka 14. stavka 1. točke 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuje se ovisno o stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i iznosi:
2.605,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog i osmog stupnja (visoka stručna sprema),
2.489,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),
1.891,00 kn za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika).
Članak 2.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja kad je osnovica osiguranja izražena u bruto svoti.
Članak 3.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi za godinu 1995. ("Narodne novine", broj 96/94).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.
Klasa: 140-13/95-01/4591
Urbroj: 341-99-01/95-15
Zagreb, 20. prosinca 1995.
Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti