POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - odluku o osnovicama - odluka o svoti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 3. stavka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92., 78/92. i 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. ožujka 1994., donio je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA SUDACA I DRUGIH NOSITELJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI
I.
U Odluci o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja, pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 3/93. i 10/93.) u točki 1.
- u stavku 1. u podtočkama 3., 4., 14., 15., 16., 26. i 27., te u stavku 3. podstavku 4. riječi: "javni tuiitelj", odnosno "javnom tužiteljstvu", zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima: "državni odvjetnik", odnosno "državnom odvjetništvu",
- u stavku 1. u podtočkama 9. i 10. riječ: "Privrednog" zamjenjuje se riječima: "Visokog trgovačkog", a u podtočkama 21. i 22. riječi: "okružnog privrednog" zamjenjuju se riječju: "trgovačkog",
- u stavku 1. podtočkama 11., 12. i 13. riječ: "okružnog", odnosno, "okružnog" zamjenjuje se riječju: "županijskog", odnosno "županijskog".
II.
U točki III. stavak I. mijenja se i glasi: "Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju, na osobni obrazloženi zahtjev, pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, kao i naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana". Stavak 2. briše se.
III.
U točki VI. stavak 1. mijenja se i glasi: "Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i III. ove Odluke donosi: - za predsjednike sudova, suce, državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vojne tužitelje i zamjenike vojnih tužitelja - ministar pravosuđa, - za javnog pravobranitelja Republike Hrvatske i zamjenike javnog pravobranitelja Republike Hrvatske nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora".
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 22. siječnja 1994. s tim da do stupanja na snagu zakona kojim se ustanovljuje djelokrug i ustrojstvo državnog odvjetništva prema odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 58/93.), rješenja o pravima iz točke II. i III. Odluke za državne odvjetnike, zamjenike državnih odvjetnika, vojne tužitelje i zamjenike vojnih tužitelja donosi nadležno radno tijelo Zastupručkog doma Sabora Republike Hrvatske.
Klasa: 120-01/92-01/03
Zagreb, 24. ožujka 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti