POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna usklađenost - odluku o osnovnim - pravilnik o obračunavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naputku za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica objavljenog u "Narodnim novinama" broj 18 od 9. ožujka 1994. godine, te se daje
ISPRAVAK
NAPUTKA ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O NAČINU RASPOREĐIVANJA RIZIČNE ATKIVE I ODGOVARAJUĆIH IZVANBILANČNIH STAVKI NAPUTKA ZA JEDINSTVENU PRIMJENU ODLUKE O NAČINU RASPOREĐIVANJA BANAKA I ŠTEDIONICA
U točki 3. - DIO I. PLASMANI:

  1. - na poziciji I/9: - iza riječi: "dospjele" dodalu se riječi· "i nedospjele"; - u zagradi: iza konta "1560" briše se slovo "i" i stavlja: "zarez (,)"; - iza konta: (1564" dodaje se: "zarez (,)" te brojčana oznaka konta "190"; slovo "i" te brojčana oznaka konta "198".
  2. - na poziciji I/15: - iza brojčane oznake računa: "130" dodaju se brojevi računa: "131, 132"; - iza brojčane oznake računa: "153" dodaju sc slijedeće riječi: "dio 154"; - riječi: "koji je unijet pod I - V" zamjenjuju se riječima: "koji je unijet pod IV"; - iza brojčane oznake računa: "158" briše se brojčana oznaka računa "190"; - brojčana oznaka računa "192-8" zamjenjuje se brojčanom oznakom računa "192-7"; - iza brojčane oznake računa "351" dodaje se brojčana oznaka računa broj "354";
  3. - ispred rimskog broja VII. JAMSTVENI KAPITAL, dodaje se riječ: "DIO";
  4. - ispred rimskog broja VIII. ODNOS POTENCIJALNIH GUBITAKA I JAMSTVENOG KAPITALA dodaje se riječ "DIO".

U obrascu "R":
IZVJEŠČE o raspoređivanju rizične aktive i odgovorajućih izvanbilančnih stavki - stanje na dan ________

  1. - umjesto rednog broja, rimski, II: - ispred rijeći UKUPNA IZVANBILANČNA AKTIVA, treba stajati slovna oznaka "e".
  2. - pod rednim brojem, rimsko VI. POTENCIJALNI GUBICI: - u drugom redu iza slova: "a" briše se slovo: "c"; - u istom redu briše se: iza slova "d" slovo "a" te se dodaje slovo "e";

- u istom redu iza riječi: "kamatu" dodaju se riječi: "i naknadu";
- u trećem redu: iza slova "b" dodaje se: "i c".
O. br. 30/94.
Zagreb, 25. ožujka 1994.
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti