POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna tumačenja - odlika o izmjenama - popis ovlaštenih laboratorija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 16. ožujka 1994. godine donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Pokreće se postupak za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Kupina II" - II faza u Bolu ("Službeni glasnik općine Brač", broj 3/92) u dijelu planirane zone za školski, sportski i zabavni centar.
  2. Obustavlja se postupak za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju izmjena Generalnog urbanistićkog plana naselja gradskog karaktera Bol ("Službeni glasnik općine Brač", broj 1/92).
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku općine Brač".

Obrazloženje
I. Drago Ćurković iz Zagreba u svom prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke navedene pod točkom 1. izreke (u daljnjem tekstu: PUP) od 31. kolovoza 1992. godine tvrdi da je PUP u dijelu planirane zone za školski sportski i zabavni centar suprotan Zakonu. Ovo iz razloga što taj dio ne sadrži elemente iz članka 50. stavak 1, alineje 1., 2. i 3. Zaknona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86, 18/89, 61/91 i 14/94 (Uredba o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora) - u daljnjem tekstu: Zakon - pa se ne može primjenjivati. Predlaže stoga, da se taj dio PUP-a ukine.
Skupština općine Brač ističe da je PUP donesen na način i u postupku, koji je člankom 21. Zakona propisan za donošenje prostornih urbanističkih planova, te smatra da je u skladu sa Zakonom.
Tijekom postupka ovaj Sud je izviješten da je Općinsko vijeće općine Bol dana 17. kolovoza 1993. godine, donijelo Odluku o izradi dopuna Provedbenog urbanističkog plana "Kupina II" - druga faza u Bolu, ali Sud nije izviješten i da je prema toj Odluci postupljeno.
Ustavni sud Republike Hrvatske je ocijenio da postoji osnovana sumnja u suprotnost osporenog dijela PUP-a sa Zakonom jer PUP doista ne sadrži elemente odnosno podatke iz članka 50. Zakona o obliku i veličini građevinske parcele, gradevinskoj liniji i površini unutar koje se može razviti tlocrt objekta s udaljenostima te površine od granica parcele i s maksimalnom i minimalnom izgrađenosti parcele, pa je stoga odlučio kao u izreci pod 1.
II. Drago Ćurković osporava i zakonitost Odluke navedene pod točkom 2. izreke (dalje u tekstu: GUP). On smatre da je Odluka suprotna zakonu iz razloga što Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša nije na GUP prethodno dalo svoju suglasnost, a što je, prema izričitoj odredbi članka 21. stavak 2. Zakona neophodno za valjano donošenje GUP-a. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, nije svoju suglasnost na osporeni GUP dalo, ni nakon ponovljenog traženja Skupštine općine Brač.
Međutim, tijekom postupka pred ovim Sudom, osporeni GUP je prestao važiti. Stavljen je izvan snage donošenjem Odluke, Općinskog vijeća općine Bol, o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju GUP-a naselja gradskog karaktera Bol i izmjena i dopuna tog plana - na sjednici 17. kolovoza 1993. godine. Time su se stekle pretpostavke za obustavu postupka, temeljem članka 27. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), pa je stoga odlučeno kao u izreci pod 2.
III. Rješenje pod točkom 3. izreke utemeljeno je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-II-253/1992
Zagreb. 16. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti