POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna tražilica - plan prijama alineje - zakoni o izboru ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, odlućujući o ustavnoj tužbi D. J. iz R.. na sjednici održanoj dana 16. ožujka 1994 godine, donio je ovu
ODLUKU
I. Usvaja se ustavna tužba i ukidaju se: 1. presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, br. Us-4326/1993-4 od 26. kolovoza 1993. godine; 2. rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-43-UP/I-16372/9012/1-92 od 16. ožujka 1993. godine.
II. Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova na ponovni postupak.
III. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Podnositelj ustavne tužbe D. J., zastupan od odvjetnika Lj. D. iz P., traži zaštitu povrijeđenih mu ustavnih prava u postupku u kojem je njegov zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo odbijen aktima navedenim u izreci. Tvrdi da su mu povrijeđena ustavna prava iz članka 16.,18. i 19. Ustava Republike Hrvatske.
Navedenim je rješenjem taj zahtjev odbijen - pozivom na članak 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92) - zbog postojanja razloga od interesa za Republiku Hrvatsku, s time da ti razlozi nisu navedeni.
Spomenutom je presudom - također pozivom na odredbe članka 26. stavak 2. i 3. navedenog zakona - odbijena u upravnom sporu tužba podnositelja ustavne tužbe i utvrđeno da je rješenje Ministarstva unutarnjih poslova doneseno na temelju i u granicama zakonskog ovlaštenja.
Ustavna je tužba osnovana. Prema odredbi članka 26. stavak 2. i odredbi stavka 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, koja je bila na snazi do 26. prosinca 1993. godine Ministarstvo unutarnjih poslova moglo je odbiti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i u slučaju kad su za to bile ispunjene zakonske pretpostavke, ako je ocijenilo da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku. Ti razlozi nisu se morali navesti u obrazloženju rješenja kojim se je odbijao zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.
U rješenju i presudi, navedenim u izreci ove Odluke, ne navodi se koji su to razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se odbija zahtjev podnositelja ustavne tužbe za primitak u hrvatsko državljanstvo.
Presudu je Upravni sud donio 26. kolovoza 1993. godine zanemarujući pri tome činjenicu da je u "Narodnim novinama", od 26. svibnja 1993. godine, broj 49. objavljeno rješenje ovog Ustavnog suda kojom je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu zbog osnovane sumnje da ta zakonska odredba nije u skladu s više ustavnih odredbi kojima se jamče temeljne slobode i prava čovjeka i građanina.
Primjenom odredbe članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, ni rješenje ni presuda, kako je to već rečeno, ne sadrže razloge odbijanja tužiteljevog zahtjeva. Time je tužitelju uskraćena mogućnost da se očituje na razloge odbijanja njegova zahtjeva i da eventualno pruži podatke i dokaze koji bi upućivali na drukčiji zaključak glede osnovanosti njegova zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo.
Nenavođenjem spomenutih razloga podnositelju je ustavne tužbe onemogućeno ostvarivanje temeljnih prava čovjeka i građanina, i to prava sadržanih u odredbama članka 18., 19. i 26. Ustava.
Zajamčeno ustavno pravo na žalbu (članak 18. Ustava) nemoguće je učinkovito ostvariti ako nisu poznati razlozi koje treba pobijati žalbom. Također, i ustavno jamstvo kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti (članak 18. stavak 2.) nemoguće je učinkovito ostvariti ako nije poznato činjenično stanje. I najzad, uskratom saopćavanja navedenih razloga osobi čiji se zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva odbija ozbiljno je narušeno ustavno pravo jednakosti građana i stranaca pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti (članak 26. Ustava). Takva je osoba nedvojbeno - u ostvarivanju svojih prava pred navedenim organima - u nejednakom položaju, pred tim organima, prema osobi kojoj su poznati razlozi zbog kojih (ne)ostvaruje pojedino pravo.
Ovakvo pravno shvaćanje ovog Suda glede povrede spomenutih ustavnih prava imalo je za posljedicu da je Ustavni sud Republike Hrvatske donio odluku br. U-I-206/1992 od 8. prosinca 1993. ("Narodne novine", broj 113/93 od 21. XII 1993), kojom je ukinuo odredbu članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu kao nesuglasnu navedenim ustavnim odredbama.
Istina, ukinuta zakonska odredba prestaje važiti danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama", ako Ustavni sud ne odredi drugi rok (članak 21. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske). Medutim, Ustavni sud Republike Hrvatske može u postupku zaštite ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina, kao prethodno pitanje, utvrditi da neki zakon odnosno drugi propis nije bio u skladu s Ustavom odnosno zakonom, odnosno da su slobode i prava čovjeka i građanina povrijeđene (i) odlukom sudbene ili upravne vlasti koja je odlučujući u konkretnoj pravnoj stvari primijenila zakon odnosno drugi propis koji je doduše bio na snazi u času kada se donosi ta odluka, ali nije bio sukladan Ustavu odnosno Zakonu.
Kako su u konkretnom slučaju podnositelju ustavne tužbe povrijeđena ustavna prava iz članaka 18., 19. i 26. Ustava, ustavna je tužba usvojena. Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je ponovno provesti postupak u povodu zahtjeva podnositelja ustavne tužbe za stjecanje hrvatskog državljanstva, a u slučaju eventualnog odbijanja tog zahtjeva dužno je navesti razloge zbog kojih je to učinjeno, odnosno na odgovarajući naćin upoznati podnositelja zahtjeva s razlozima zbog kojih je njegov zahtjev odbijen.
Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-III-428/1993
Zagreb, 16. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti