POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna teorija - pravilnik o osnovnom - odluka o boji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 70. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 13. stavke 1. alineja 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj dana 29. studenog 1994. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu

I.
Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Hrvatski zavod) donosi se Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu u daljnjem tekstu: Financijski plan) prema kojem su:
- Ukupni prihodi 6.704.377.000 kn
- Ukupni rashodi 6.704.377.000 kn II.
II.
Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda, utvrđeni u točki I. Financijskog plana su slijedeći:
I. PRIHODI u Kunama

  1. Doprinosi "iz" i "na" plaće (bruto plaća) 4.3479.973.000
  2. Doprinos na mirovine 1.495.631.000
  3. Doprinos od samostalnog obavljanja pri-

vredne i neprivredne djelatnosti 197.467.o00
4.Doprinos seljaka 35.105.000
5.Doprinos od Zavoda za zapošljavanje 146.272.000
6.Prihod iz proračuna (za dodatni porodni
dopust i opremu za novorođeno dijete) 3.000.000
7.Ostali prihodi 149.929.000
UKUPNI PRIHODI 6.704.377.000
II.RASHODI

  1. Primarna zdravstvena zaštita 1.428.769.714
  2. Lijekovi na recepte 994.650.000
  3. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena

zaštita 637.987.000
4.Bolnička zdravstvena zaštita 1.899.247.286
5.Ostala zdravstvena zaštita 297.664.000
Ukupna zdravstvena zaštita 5.258.318.000
6.Nadoknade umjesto plaća 697.717.000
7.Ostali rashodi 748.342.000
UKUPNI RASHODI 6.704.377.000


III.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osiguravaju se u Hrvatskom zavodu iz prihoda na osnovi plaćanja doprinosa po stopama utvrđenim Zakonom o stopame doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 117/93) iz prihoda po osnovi stopa doprinosa koje utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.
Raspored sredstava iz točke II. pod točkom-Rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospijeću obveza i utvrđenim prioritetom, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II. pod točkom-Prihodi.

V.
Financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 025-04/94-01/76
Ur. broj: 338-01-94-24-1
Zagreb, 29. studenoga 1994,

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti