POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna teorija - dodatak ugovori građansko pravo - mreža telemedicinskih centara ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi Đ. B. iz P., na sjednici 16. ožujka 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Đ.B. iz P. podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu u kojoj navodi da su rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Rev. 2726/92 od 22. 12. 1992. godine, kao i Okružnog suda u P. br. Gž-682/92 od 17. 8. 1992. i rješenjem Općinskog suda u P. br. P-2037/91 od 3. 12. 1991. povrijeđena njezina ustavna prava na rad (članak 54. Ustava Republike Hrvatske); predlaže da se citirana rješenja ukinu.
Podnositeljica ustavne tužbe smatra da u postupcima, koji su prethodili osporenim rješenjima nije pravilno utvrđeno činjenično stanje, pa je stoga nepravilno primijenjeno materijalno pravo, zbog čega nije uvažen njezin prijedlog za ponavljanje postupka dovršenog odlukom Suda udruženog rada Hrvatske od 29. rujna 1989. br. Sž-4204/89, kojom je potvrđena odluka Osnovnog suda udruženog rada u R. br. S-1833/88 od 20. 6.1988; temeljem ove odluke ona je iskljućena iz poduzeća.
Ustavna tužba nije osnovana.
Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti. povrijeđeno ustavno pravo (članak 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske).
Posluživši se tim svojim pravom tužiteljica je protiv spomenutog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnijela tužbu navodeći u tužbi da joj je povrijeđeno ustavno pravo na rad.
Međutim, Vrhovni sud Republike Hrvatske nije raspravljao o tužiteljičinom pravu na rad, već o njezinoj reviziji protiv rješenja Okružnog suda u P. kojim je potvrđeno rješenje Općinskog suda u P.; tim je rješenjem odbijen prijedlog tužiteljice da se dopusti ponavljanje postupka pravomoćno završenog uvodno navedenim odlukama sudova udruženog rada.
Prijedlog za ponavljanje postupka osobito sadrži: Zakonsku osnovu po kojoj se traži ponavljanje, okolnosti iz kojih proizlazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku i dokazi kojima se potkrepljuju navodi predlagatelja (članak 424. Zakona o parničnom postupku); u postupku se je raspravljalo i odlučivalo isključivo o prijedlogu za ponavljanje postupka, kako to slijedi iz odluka sudova.
Valja stoga zaključiti da nije bilo rasprave i odlučivanja o tužiteljičinom pravu na rad, pa se stoga to pravo u ovom postupku ponavljanja i nije moglo povrijediti.
Dakako, povrijediti se je moglo neko drugo ustavno pravo tužiteljice kao npr. o pravu na žalbu (članak 18. Ustava), jednakosti svih pred zakonom (članak 26. Ustava) i dr. ali tužiteljica nije istaknula povredu nijednog drugog prava.
Zapravo, u tužbi se raspravlja o tome da li je ili nije počinila povredu radne dužnosti zbog koje je isključena iz radne organizacije, zanemarujući činjenicu da je riječ o ponavljanju postupka i da prvostepeni općinski sud nije spojio raspravljanje o prijedlogu za ponavljanje postupka s raspravljanjem o glavnoj stvari (članak 425, stavak 3. Zakona o parničnom postupku).
Slijedi, dakle, da tužiteljica nije u tužbi iznijela ništa odlućčo što bi dovodilo u sumnju ustavnost sudske odluke (rješenje Vrhovnog suda) pa je stoga tužbu valjalo odbiti i odlučiti kao u izreci pod 1.
Točka 2. izreke zasnovana je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u izreci.
Broj : U-III-304/1993
Zagreb, 16. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti