POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć za građane - lista stručnjaka ovlaštenih - zakon o zakupu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 155. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (Narodne novine, broj 74/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1994. donijela
UREDBU
O DODACIMA ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se poslovi na kojima rade državni službenici i namještenici na kojima, uslijed posebnih uvjeta rada, može doći do ugrožavanja života i zdravlja, odnosno do nastupa profesionalnog oboljenja, pravo na posebni dodatak te visina dodatka.
Članak 2.
Poslovi s posebnim uvjetima rada prema ovoj Uredbi su:

 1. poslovi koje obavljaju ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova,
 2. inspekcijski poslovi i poslovi carinskog nadzora na graničnim prijelazima,
 3. poslovi izvršenja kaznenlh i prekršajnih sankcija koji pretpostavljaju neposredni rad s osuđenim osobama,
 4. poslovi profesionalnih vatrogasaca,
 5. poslovi operativnog rada u kontroli leta,
 6. poslovi posada zrakoplova i helikoptera.

Članak 3.
Visina dodatka može iznositi do 20% vrijednosti koeficijenta platnog razreda pojedinog službeničkog zvanja, položaja, odnosno radnog mjesta namještenika. Državni službenici i namještenici mogu pravo na dodatak temeljem ove Uredbe ostvariti samo po jednom od osnova.
Članak 4.
Državni službenici i namještenici koji obavljaju poslove iz članka 2. ove Uredbe, imaju pravo na dodatak izražen u postocima kako slijedi:
A) 20% dodatka za državne službenike i namještenike koji obavljaju:

 1. poslove koje obavljaju ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova,
 2. inspekcijske poslove i poslove carinskog nadzora na graničnim prijelazima,
 3. poslove izvršenja kaznenih i prekršajnih sankcija koji pretpostavljaju neposredni rad s osuđenim osobama,
 4. poslove profesionalnih vatrogasaca,
 5. poslove operativnog rada u kontroli leta,
 6. poslove posada zrakoplova i helikoptera;

B) 10% dodatka za državne službenike i namještenike koji obavljaju:
poslove ovlaštenih službenih osoba I. i II. vrste zvanja u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 5.
Rješenjem kojim se utvrđuje plaća državnim službenicima i namještenicima, utvrđuje se pravo na posebni dodatak utvrđen ovom Uredbom.
Čtanak 6.
Službenicima i namještenicima zatečenim u državnoj službi, odnosno na radu na dan 1. listopada 1994. godine pravo na dodatak zbog otežanih uvjeta rada ostvaruje se od 1. listopada 1994. godine.
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 120-02/94-01/14
Urbroj: 5030109-94-1
Zagreb, 5. prosinca 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti