POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć - kolektivni ugovor sklopljen - rebalans financijskog plana ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SBORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici od 7. prosinca 1994., donio je

ODLUKU
o davanju pomoći županijama, odnosno gradovima i općinama u sastavu županija za djelomićno ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine

I.
Zbog djelomičnog ublažavanja štete od elementarnih nepogoda u tijeku 1994. godine bespovratna pomoć gradovima i općinama dodjeljuje se u visini od 20,00 milijuna kuna prema priloženoj tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
Sredstva dodijeljena kao bespovratna hitna pomoć, prema zaključcima Vlade Republike Hrvatske tijekom 1994. godine u visini od 15,6 mln kuna, županijama, odnosno gradovima i općinama u njihovom sastavu, i to: Osječko-Baranjskoj 7,1 mln kn, Požeško-Slavonskoj 0,6 mln kn, Brodsko-Posavskoj 1,1 mln kn, Virovitičko-Podravskoj 1,8 min kn, Vukovarsko-Srijemskoj 3,7 mln kn, i Zadarsko-Kninskoj 1,3 mln kn, za ublažavanje posljedica izazvanih olujnim nevremenom i gradotučom otpisuju se na teret stalne rezerve Državnog proraćuna za 1994. godinu.

II.
Iznos pomoći doznačit će se gradovima i općinama odmah jednoobročno.

III.
Općine i gradovi, dužni su fizičkim i pravnim osobama, odnosno oštećenicima dostaviti sredstva odmah s izričitom namjenom za ublažavanje ili otklanjanje uzroka nastalih djelovanjem elementarne nepogode.

O namjeni sredstava i pravodobnosti upotrebe brigu vodi županijsko poglavarstvo putem svoje komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda, kao i gradska i općinska poglavarstva

IV.
Sredstva doznaćena kao pozajmica iz stalne rezerve Državnog proraćuna, koja je Vlada Republike Hrvatske odobrila 23. lipnja 1994. godine Državnom hidrometeorološkom zavodu za izgradnju i opremanje sustava protugradne zaštite u visini od 5.625.000,00 kuna otpisuju se na teret stalne rezerve Državnog proračuna za 1994. godinu.

V.
Korisnici sredstava iz točke 1. ove Odluke dužni su Saboru Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske dostaviti izvješće o upotrebi dodijeljene bespovratne pomoći najkasnije do 31. ožujka 1995. godine.
Objedinjeno i metodološki ujednačeno izvješće izradit će županijska komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda i odmah po isteku naznačenog roka dostaviti Republičkoj komisiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
VI.
Ovlašćuje se ministar financija za provedbu ove Odluke.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 422-02/94-01/01
Zagreb, 7. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r

Odluka o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine - tablica

Županija -općina Iznos pomoći u kunama
1. Zagrebačka
Općine:
Sv.Nedjelja 209,103.44
Dubrava 5,436.46
Ukupno 1 214,539.90
2. Krapinsko-zagorska
Općine:
Petrovsko 89,107.61
Đurmanec 56,203.37
Budinšćina 44,692.81
Hrašćina 15,505.79
Konjščina 235,247.76
Lobor 7,944.60
Zlatar Bistrica 8,884.18
Zlatar 248,384.90
D.Stubica 110,776.61
Ukupno 2 816,747.63
3. Sisačko-moslavačka
Grad Sisak 12,312.85
Općina Sunja 447.68
Ukupno 3 12,760.53
4. Varaždinska
Općine:
Klenovnik 118,394.63
Lepoglava 129,176.75
Ivanec 70,356.77
Voća Donja 87,146.39
Maruševac 48,553.22
Ukupno 4 453,627.76
5. Koprivničko-križevačka
Grad Koprivnica 77.157.09
Općine:
Novigrad 50,463.63
Bregi 22,576.66
Legrad 14,774.97
Peteranec 2,766.46
Drnje 6,037.86
Hlebine 11,540.62
Rasinje 43,022.29
Delekovec 8,529.93
Kop.Ivanec 39,507.66
Sokolovac 61,405.44
Gola 3,658.46
Sv.Ivan Žabno 135,470.69
Sv.Petar Orehovac 29,722.84
Grad Križevci 79,159.42
Općine
Sv.Petar Orehovac i Grad
Križevci 78,461.01
Ukupno 5 664,255.03
6. Bjelovarsko-bilogorska
Grad Bjelovar 115,712.61
Općine:
Čazma 246,726.07
Garešnica 60,050.86
Hercegovac 11,859.12
Štefanje 19,268.29
Končanica 277,156.53
Ukupno 6 730,773.48
7. Ličko-senjska
Gradovi:
Gospić 300,000.00
Otočac 200,000.00
Senj 100,000.00
Ukupno 7 600,000.00
8. Virovitičko-podravska
Općine:
Pitomača 606,598.63
Pitomača 144,291.21
Orahovica 400,827.32
Lukač 153,667.64
Ukupno 8 1,305,384.80
9. Požeško-slavonska
Općine:
Podgorač 106,136.27
Đurđenovac 118,091.06
Lipik 471,782.26
Pakrac 528,471.81
Ukupno 9 1,224,481.40
10. Brodsko-posavska
Općine:
Cernik 111,600.57
Rešetari 202,812.51
Vrbje 242,318.15
Davor 256,081.82
N.Kapela 281,462.19
St. Petrovo SeIo 312,787.91
Brodski Stupnik 11,951.25
Oriovac 27,174.63
Grad Nova Gradiška 440,040.13
Bebrina 4,088.83
Ukupno 10 1,890,327.99
11. Osječko-baranjska
Općine:
Belišće 525,569.63
Punitovci 48,623.44
Grad Valpovo 650,107.98
Grad Đakovo 29,913.24
Općine:
Bizovac 697,554.78
Petrijevci 528,789.42
Viljevo 131,914.79
Donji Miholjac 212,603.25
Moslavina Podravska 80,548.50
Marijanci 121,877.44
Šljivoševci 152,768.81
Antunovac 23,244.69
Grad Osijek 40,545.96
Ukupno 11 3,244,161.93
12. Šibenska
Općine:
Vodice 168.171.76
Primošten 216,309.98
Unešić 386,214.20
Grad Drniš 388,205.81
Ukupno 12 1,158,901.75
13. Vukovarsko-srijemska
Općina Cerna 726,817.96
Grad Županja 675,374.46
Ukupno 13 1,402,182.42
14.Splitsko-dalmatinska
Grad Vis 82,243.55
Općine:
Jelsa 95.000,00
Klis 131,205.87
Kaštelanska Zagora 293,571.51
Trilj 231,963.48
Milna 179,495.99
Ukupno 14 1,013,480.40
15. Istarska
Gradovi:
Pazin 296,754.50
Buje 102,775.68
Buzet 154,945.16
Labin 85,987.64
Poreč 352,198.79
Pula 47,602.60
Rovinj 43,638.59
Općine:
Bale 43,726.05
Barban 128,965.42
Brtonigla 104,641.55
Cerovlje 117,740.05
Gračišće 69,875.60
Grožnjan 67,273.07
Kanfanar 33,827.34
Kršan 46,990.00
Raša 2,804.73
Lanišće 4,292.86
Ližnjan 62,586.05
Lupoglav 42,692.07
Sv.Lovreć 129.816.20
Marčana 79,648.88
Medulin 683.05
Motovun 306,312.68
Novigrad 178,097.19
Oprtalj 31,003.89
Pićan 45.819.97
Sv.Petar 8,765.18
Sv. Vincent 44,461.43
Tinjan 101,631.66
Umag 234,334.33
Višnjan 126,814.25
Vižinada 103,203.46
Vodnjan 29,972.89
Vrsar 51,155.85
Žminj 100,792.65
Nedešćina 22,482.98
Ukupno 15 3,404,314.29
16. Dubrovačko-neretvanska
Općine:
Slivno 303,182.04
Opuzen 790,317.66
Vela Luka 70,869.69
Blato 62,383.75
Smokvica 118,780.91
Grad Korčula 357,000.00
Ukupno 16 1,702,534.05
17.Medimurska
Grad Čakovec 161,516.64
Ukupno 17 161,516.64
SVEUKUPNO 20,000,000.00
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti