POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna metodologija - odluka o alokaciji - dodatne i nove ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND HRVATSKG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na temelju članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90, 40/90 i 26/93) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. donosi
ODLUKU
O USKLAĐIVANJU DOPLATKA ZA DJECU I CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1994.
I. Usklađivanje cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1994.
1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavku 1 toč 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu Zakon), odnosno u točki 1. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1993 ("Narodne novine", broj 19/93 - u daljnjem tekstu: Odluka iz godine 1993.) usklađuje se zbog porasta prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1993., tako da doplatak za djecu u godini 1994. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 236.315.- HRD mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 400.- HRD godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 66.531.- HRD godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućnstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 2.363.15, prihod pod b) sa 4,00 i prihod pod c) sa 665,31, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona).
2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavku 1. toč. 1. 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1993, tako da doplatak za djecu u godini 1994. pripada korisniku ·
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 306.903.- HRD mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 540.- HRD godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 84.924.- HRD godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli sa 3.069.03, prihod pod b) sa.5,40 i prihod pod c) sa 849,24, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona).
II. Usklađivanje doplatka za djecu u godini 1994. s kretanjem troškova života u protekloj godini
3. Zbog porasta prosječnih troškova života u godini 1993. svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1993. usklađuju se tako da korisniku iz toga članka pripada u godlni 1994. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 145.431.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 149.370. - HRD po članu kućanstva mjesečno;
b) od 88.414.- HRD po djetetu. ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 149.370.- HRD do 189.282. - HRD po članu kućanstva mjesečno;
c) od 78.925.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 189.282.- HRD do 236.315. - HRD po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 78.925.- HRD po djetetu.
4. U smislu točke 3. ove odluke usklađuju se i svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1993. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1994. doplatak za djecu u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 212.136.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 194.319.- HRD po članu kućanstva mjesečno;
b) od 123.676. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 194.319.- HRD do 243.514. - HRD po članu kućanstva mjesečno;
c) od 108.759. - HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 243.514.- HRD do 306.903. - HRD po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 108.759.- HRD po djetetu.
III. Zajedničke odredbe o usklađivanju
5. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.
6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1993.
7. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994.
Klasa: 140-13/94-01/1157
Urbroj : 341-99-01/94-13
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti