POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna istraživanja - uredba o obveznom - odluka o izdavanjq ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 50. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 1.
U Odluci o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 9/94) iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a. koji glasi: "Članak 16.a. Iznimno od odredbe članka 16. stavke 2. ove Odluke, ako osiguranik za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ne može iskazati svoj ukupan prihod poradi neisplaćene plaće, pravo na oslobađanje utvrdit će se na osnovi prihoda iskazanog za posljednji mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva. Ako se pravo na oslobađanje utvrđuje sukladno stavci 1. ovog članka, to se pravo utvrđuje prema imovinskim cenzusima iz članka 17. ove Odluke koji su vrijedili za mjesec za koji je iskazan i ukupan prihod.".
Članak 2.
U članku 17. stavci 1. riječi: "4.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "40 kn". U stavci 2. riječi: "7.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "54 kn". U stavci 3. riječi: "10.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "81 kn". U stavci 4. brojke: "40,00", "70,00" i "100,00" zamjerijuju se brojkama "0,40", "0,54" i "0,81".
Članak 3.
U članku 18. točki 2. riječ: "organa" zamjenjuje se riječju: "dijelova". Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: "4. osiguranici-prognanici, odnosno prognanici-povratnici".
Članak 4.
Iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a. koji glasi: "Članak 21.a. Iznimno od odredbe članka 21. ove Odluke, osigurana osoba, kojoj je poslije 1. prosinca 1994. godine izdana nova iskaznica zdravstveno osigurane osobe, propisana Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94), pravo da ne sudjeluje u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite dokazuje potvrdom Zavoda. Potvrda iz stavke 1. ovog članka sadrži slijedeća obilježja:

  1. Naziv i šifru područnog uređa Zavoda koji je izdao potvrdu.
  2. Ime i prezime osigurane osobe,
  3. Jedinstveni matični broj građana osigurane osobe,
  4. Oznaku propisa na osnovi kojeg je utvrđeno pravo,
  5. Datum do kada vrijedi priznato pravo,
  6. Datum izdavanja potvrde,
  7. Ovjeru, te potpis ovlaštene osobe Zavoda Potvrda iz stavke 2. ovog članka vrijedi samo uz Iskaznicu zdravstveno osigurane osobe"

Članak 5.
U članku 22. stavci 1. iza točke 2. dodaje se nova točke 3., koja glasi: "3. Za vrijeme dok imaju priznat status prognanika, odnosno prognanika - povratnika".
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/94-01/82
Urbroj: 338-01-94-24-1
Zagreb, 29. studenoga 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti