POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna istraživanja - dopuna popisa priznatih - objava podatka predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na temelju članka 6. točke 7. i 101. stavka 3. a u svezi s člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA PRODUŽENO MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje iz članka 98. a u svezi s člankom 43. st.1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, određuju se prema stupnju stručne spreme i to u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, prvoga dana mjeseca u kojem i dospijeva uplata doprinosa i to:
1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 120 DEM,
2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno VKV radnik), u dinarskoj protuvrijednosti 95 DEM,
3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno KV radnik), u dinarskoj protuvrijednosti od 75 DEM,
4) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno PKV radnik), u dinarskoj protuvrijednosti od 60 DEM, 5) za osobe bez stručne spreme, u dinarskoj protvrijednosti od 50 DEM.
2. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranj osoba iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja.
3. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.
4. Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi doprinosa u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.
5. Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz točke 4. ove odluke utvrđuje se u skladu s Odlukom s osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se to osiguranje priznaje.
6. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na osnovi rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.
7. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja.
8. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.
9. Usklađivanje svota iz točke 1. ove odluke obavljat će se tijekom godine po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994.
Klasa: 140-13/94-01/1157
Urbroj : 341 -99-01/94-9
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov,v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti