POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna država - ispravak dopuna sudskog - godišnji provedbeni plan ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu

Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu ("Narodne novine" broj 3/94 i 57/94 i 81/94) tabelarni pregledi CIJENA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i to tablica I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i tablica II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, zamjenjuju se novim tabelarnim pregledom, odnosno novim tablicama I. i II. kako slijedi:

CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica I.

Red
broj DJELATNOST STANDARD GODIŠNJA VRIJEDNOST u kn Iznos po
(br. osig. osoba po timu po osig. osobi satu
po timu)
0 1 2 3 4 5
1. Opća medicina
1.1. Odrasle osobe
(18g.- 65g.) 1.700 D 128.560,61 75,62
DS 141.035,29 82,96
1.2. Starije osobe 750 D 128.560,61 171,41
(iznad 65g.) DS 141.035,29 188,05
1.3. Patronažna (1 patronažna
zdravstvena skrb sestra
VŠS na 3
tima opće med.) 64.099,32 12,57
1.4. Zdravstvena njega u
kući bolesnika 31,60
2. Zdrav. zaš. djece
predšk. uzrasta
(0g.- 7g.) 1.000 130.190,09 130,19
3. Školska medicina
(7g.- 18 g.) 2.000 129.487,09 64,74
4. Zdrav. zaštita žena 8.000 133.469,49 16,68
5. Zubozdrav.zaštita
5.1. Opća zubozdrav.
zaštita djece (0- 7g.) 3.500 144.391,41 41,25
5.2. Opća zubozdrav.
zaštita školske djece
(7 - 18g) 1.750 144.391,41 82,50
5.3. Opća zubozdrav.
zaštita odraslih osoba
(iznad 18godina) 2.500 144.391,41 57,76
5.4. Poliv. zubozdrav.
zaštita odraslih s
protetikom (iznad 18g.) 2.500 181.238,91 72,50
5.5. Protetika 9.000 327.504,76 36,39
6. Higijensko-
epidemiološka
zaštita 50.000 238.589,81 4,77
7. Laboratorijska
dijagnostika 40.800 693.329,15 16,99
8. Hitna medicinska
pomoć
8.1. Standardni tim HMP
u regionalnom
centru 160.000 1.000.000 245.281,47
8.2. Standardni tim HMP
u naseljima 80.000 160.000 258.776,12
8.3. Standardni tim HMP
u naseljima 40.000 80.000 258.776,12
8.4. Dežurstvo po
punktu 279.729,37
8.5. Pripravnost po
punktu 61.700,15
8.6. Standardni tim
sanitetskog prijevoza 40.000 1.000.000 161.110,57
8.7. Standardni tim
sanitetskog prijevoza 15.000 40.000 245.271,66
8.8. Prijavno-dojavna
služba - samo med.
sestra 51.318,08
8.9. Prijavno dojavna
služba u regionalnim
centrima 173.564,92
8.10 Dežurstvo u zubozdr.
zaštiti po punktu
regionalni centaru 212.279,46
8.11 Dežurstvo u ljekarničkoj
djelatnosti po
punktu 138.150,36

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica II.
Red. broj DJELATNOST Oblik Iznos u kn
0 1 2 3
1. Specijalističko-konzilijarna, bol-
nička zdravstvena zaštita i Ijekarnička djelatnost bod 3,74
2. Dnevni smještaj u svezi korištenja bolničke i spec.
- konzilijarne zdravstvene zaštite pansion 39,68
3. Bolnička zdravstvena zaštita pansion 99,23
3.1. Zbrinjavanje akutnih bolesti
3.2. Zbrinjavanje kroničnih bolesti
duševne bolesti pansion 75,34
fizikalna medicina i med.reh. pansion 84,33
gerijatrija i djeca sa trajnim psihofizičkim
oštećenjima pansion 95,19
4. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 18,28.


Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenog 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/75
Urbroj: 338-01-24-94-1,
Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti