POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna država - razrješuju se članovi - zaključak kojim se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 96/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana

1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana iz članka 14. stavka 1. točke 5. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuju se prema stupnju stručne spreme u dinarskoj protuvrijednosti DEM, prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, prvoga dana mjeseca u kojem i dospijeva uplata doprinosa i to:

  1. za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u dinarskoj protuvrijednosti od 301 DEM;
  2. za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika), u dinarskoj protuvrijednosti 288 DEM
  3. za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika), u dinarskoj protuvrijednosti od 219 DEM;
  4. za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnik), u dinarskoj protuvrijednosti od 164 DEM;
  5. za osobe bez stručne spreme, u dinarskoj protuvrijednosti od 138 DEM.


2. Kada je ugovorena plaća, kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa uzima se ugovorena svota plaće ako je veća od osnovice osiguranja iz točke 1. ove odluke.

3. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz točke 2. ove odluke, plaća se iz plaće prema Zakonom utvrđenoj stopi.

4. Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici iz točke 1. ove odluke i po stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

5. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz točke 4. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.

6. Doprinos se plaća u roku 15 dana od dostave rješenja.

7. Obračunati doprinosi, iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM, plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćžanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

8. Usklađivanje svota, prema točki 1. ove odluke, obavljat će se tijekom godine po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

9. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana ("Narodne novine", broj 77/93).

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994.

Klasa: 140-13/94-01/1157
Urbroj : 341-99-01/94-7
Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti