POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna cjelina - uputa o uvjetima - program aktivnosti pretplata ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Na temelju članka 316. stavka 3. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93 i 16/93) ministar prosvjete i športa u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je
PRAVILNIK
O PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI DJELATNIKA AUTOŠKOLA I OVLAŠTENIH ISPITIVAČA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj programa i način provjere stručne osposobljenosti instruktora vožnje, osoba koje izvođe nastavu iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila (u daljnjem tekstu: djelatnici autoškola) i članova komisija koje provođe vozački ispit (u daljnjem tekstu: ovlašteni ispitivači).
Članak 2.
Provjeru stručne osposobljenosti provođi stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Stručna organizacija).
Način provjere stručne osposobljenosti uređuje Stručna organizacija općim aktom u skladu s ovim pravilnikom.
Članak 3.
Sadržaj Programa stručne osposobljenosti čine područja:

  1. Didaktika,
  2. Metodika nastave,
  3. Psihologija poučavanja,
  4. Prometna i sigurnosna pravila,
  5. Poznavanje vozila,
  6. Prometna tehnika i
  7. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Programe provjere prema područjima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Stručna organizacija.
Članak 4.
Provjeru stručne osposobljenosti provođe komisije za provjeru stručne osposobljenosti.
Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Stručna organizacija.
Komisiju čine predsjednik i dva člana.
Za predsjednika i člana Komisije može biti imenovan liječnik odnosno osoba koja ima višoku stručnu spremu prometne, odgojno-obrazovne ili pravne struke.
Osobe iz stavka 4. ovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima osposobljavanja odnosno obrazovanja u cestovnom prometu.
Članak 5.
Provjera stručne osposobljenosti provođi se testom znanja i drugim oblicima provjere.
Članak 6.
Uspjeh kandidata na provjeri stručne osposobljenosti ocjenjuje se ocjenom "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".
Članak 7.
Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu komisije. Prigovor se podnosi predsjedniku Komisije pismeno, odmah nakon saopćenja ocjene.
Komisija je dužna riješiti prigovor na ocjenu u roku 2 dana od dana podnošenja prigovora.
Članak 8.
Protiv odluke Komisije o prigovoru na ocjenu kandidat ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Stručnoj organizaciji u roku e dana od dana primitka odluke komisije.
Rješenje Stručne organizacije o žalbi je konačno.
Članak 9.
Kandidatu koji je zadovoljio na provjeri stručne osposobljenosti izdaje se potvrda o provjeri stručne osposobljenosti.
Članak 10.
Stručna organizacija vođi evidenciju o kandidatima koji su pristupili provjeri stručne osposobljenosti.
Članak 11.
Visinu naknade za provjeru stručne osposobljenosti utvrđuje Stručna organizacija.
Naknadu za provjeru stručne osposobljenosti snosi kandidat.
Članak 12
Testove iz članka 5., obrasce potvrde iz članka 9. i knjigu evidencije iz članka 10. ovoga pravilnika utvrđuje i tiska Stručna organizacija.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Kl. oznaka: 602-10/93-01-107
Urbroj: 532-02-6/2-94-05
Zagreb, 27. listopada 1994.
Ministar prosvjete i športa
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti