POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna cjelina - pravilnik o ortopedskim - lista arbitara predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju čl.117. i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 96/93) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92 i 116/93) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. donosi

ODLUKA
o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost

1. Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja, obavljuju profesionalnu djelatnost, kao i vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obavezno su osigurani prema odredbama članka 20 st 2. i 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i dužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika u dinarskoj protuvrijednosti DEM prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske prvog dana mjeseca u kojem dospijeva uplata doprinosa te iznosi:

1)

a) za odvjetnike,

b) za smostalne filmske radnike (pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge, režisere, glavne organizatore produkcije, pomoćne režisere, glavne snimatelje, kompozitore, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikare kostima, kostimografe, slikare maske, snimatelje zvuka, montažere slika, glavne crtače - crtače karikatura, animatore crtanog filma, animatore filma s lutkama, direktore gilmskih ekipa, umjetničke direktore scena, filmske kritičare i novinare, filmske prevoditelje, glazbene suradnike, glazbene voditelje - montažere zvuka i majstore za specijalne efekte),

c) za glazbene, odnosno estradine radnike (istaknute skladatelje, istaknute instrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute glazbene aranžere, istaknute glazbenologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa, istaktnute humoriste i istaknute režisere tona),

d) za samostalne lektore,

e) za samostlne znanstvene i tehničke prevoditelje,

f) za samostalne novinare,

g) za samostalne liječnike,

h) za se ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

  1. manje od 20 godinu u dinarskoj protuvrijednosti od 274 DEM
  2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 301 DEM


2)

a) za samostalne filmske radnike (prvog ili drugog asistenta režije, sekretara režije, registratore snimanja - skript, pomoćnika direktora filmske ekipe, pomoćnika režisera, vođe snimanja, organizatora snimanja, sekretara produkcije - prevoditelja, prvog i drugog asistenta snimanja slike, majstora scene, snimatelja trika, crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera - glumca, dublera, glavnog osvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa, voditelja gradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera - asistenta kostimografa, krojača - specijalista, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekvizitera, rekvizitera oružara, pirotehničara, izvođača zvučnih efekata, asistenta - snimatelja zvuka - kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera, kopista i kolorista crtanog filma, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja - švenkera),

b) za samostalnog debatnog stenografa,

c) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema ili spreme visokokvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

  1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti od 262 DEM
  2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 288 DEM


3)

a) za samostalne filmske radnike (trećeg asistenta režije, trećeg asistenta snimatelja slika, asistenta snimatelja trika, pomoćnika u organizaciji snimanja - pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostimera, pomoćnika rekvizitera, scenskog radnika i pripravnika svih zvanja),

b) za glazbenike, odnosno estradne radnike (instrumentaliske i vokaliste, pisce tekstova, voditelja programa glazbenologa, glazbene korepetitore, artiste, folkloriste, humoriste, satiričare, koreografe, režisere tona i režisere svjetla, plesače, manekene i estradne glumce),

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva,

d) za samostalne učitelje plesa,

e) za samostalne turističke vodiče,

f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika),

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

  1. manji od 20godina u dinarskoj protuvrijednosti od 199 DEM
  2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 219 DEM


4)

a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,

b) za kolportera tiska,

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. mala ribarska sredstva,

d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

  1. manji od 20 godina u dinarskoj protuvrijednosti 149 DEM
  2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 164 DEM


5) za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu:

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

  1. manji od 20godina u dinarskoj protuvrijednosti od 125 DEM
  2. od 20 i više godina u dinarskoj protuvrijednosti od 138 DEM


2. Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenih, odnosno estradnih radnika u odgovarajuća zvanja, obavlja strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada.

3. Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskog staža ili stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

4. Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema mjerilima iz točke 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskog staža i to:
- osiguraniku iz točke 1. pod 1. ove odluke u dinarskoj protuvrijednosti do 750 DEM,
- osiguraniku iz točke 1. pod 2. ove odluke u dinarskoj protuvrijednosti do 717 DEM,
- osiguraniku iz točke 1. pod 3. ove odluke u dinarskoj protuvrijednosti do 546 DEM,
- osiguraniku iz točke 1. pod 4. ove odluke u dinarskoj protuvrijednosti do 409 DEM,
- osiguraniku iz točke 1. pod 5. ove odluke u dinarskoj protuvrijednosti do 344 DEM.

5. Izmjena osnovica prema točki 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

6. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1. ove Odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja. Doprinos iz stavka 1. ove točke, umjesto osiguranika može plaćati odgovarajuće strukovno udruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanja doprinosa.

7. Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici iz točke 1. ove Odluke i prema stopi doprinosa koja vrijedi u vrijeme pokretanja postupka.

8. Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz točke 7. ove odluke utvrđuje se u skladu s odlukom o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se priznaje svojstvo osiguranika.

9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

10. Obračunati doprinosi iskazani u dinarskoj protuvrijednosti DEM plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

11. Usklađivanje svota prema, točki 1. i točki 4. ove odluke, obavljat će se tijekom godine po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

12. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osigurarnike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost ("Narodne novine", broj 77/93).

13. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994.

Klasa: 140-13/94-01/1157
Urbroj : 341-99-01/94-5
Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti