POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna arhiva - pravilmik o izmjeni - statut hrvatskog pravaškog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga M. B. iz S. za odgodu Izvršenja zaključka o iseljenju, na sjednici održanoj dana 2. prosinca 1994 godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Odbija se prijedlog za privremenu obustavu izvršenja - Rješenja Sekretarijata prostornog uredenja, graditeljstva i komunalnih djelatnosti u S, Odsjeka za stambene poslove, Klasa: UP/I-371-03/93-02/187, Ur. broj: 2181-08-06-03-93-11 od 11. lipnja 1993. i Zaključka istog tijela Klasa: UP-I-371-03/93-03/131, Ur. broj 2181-08-06-03-93-2 od 25. kolovoza 1993. godine, kojim je određeno prisilno izvršenje naprijed navedenog rješenja za dan 6. prosinca 1994. u 9,00 sati.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
Predlagatelj M. B. iz S, predložio je Sudu donošenje rješenja o privremenoj obustavi izvršenja pojedinačnih akata navedenih u izreci ovog rješenja. U svom se prijedlogu predlagatelj izrijekom ne poziva na određeni propis na kojem temelji taj prijedlog, no iz sadržaja obrazloženja stavljenog prijedloga, kao i iz činjenice da je akt, čija odgoda izvršenja se traži, utemeljen na odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92), proizlazi pozivanje na stjecanje uvjeta iz članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Prijedlog nije osnovan.
Iz navoda prijedloga, sadržaja priloga uz prijedlog, te obrazloženja pojedinačnih akata upravnih tijela proizlazi da je predlagatelj u sporni stan uselio bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili kakve druge valjane pravne osnove. Naime, nakon što je predlgatelj, temeljem pravomoćne sudske odluke, prisilno iseljen iz predmetnog stana dana 5. srpnja 1988. godine, a isti stan dan na korištenje drugoj osobi koja ga je trajno napustila, slijedi, iz priložene dokumentacije, da predlagatelj nema pravne osnove za (nastavakj korištenja tog stana. Odredbom članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) određeno je da Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona, ili drugog propisa, čija se ustavnost odnosno zakonitost ispituje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Činjenica da je Ustavni sud Republike Hrvatske Rješenjem broj U-I-892/1994 pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92) sama za sebe nije dovoljna za donošenje odluke o privremenoj obustavi izvršenja akata donijetih temeljem te zakonske odredbe.
Cijeneći da je u ovom konkretnom slučaju, predlagatelj uselio i drži sporni stan bez pravne osnove, ocjena je Suda da nisu ispunjene pretpostavke za donošenje rješenja iz članka 18. citiranog Ustavnog zakona Stoga je Sud odbio prijedlog kao u izreci pod 1.
Odluka pod 2. izreke zasniva se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-VIII-968/1994
Zagreb, 2. prosinca 1994.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti