POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravilnik i obrazac - pravilnik o zapisniku - uredba o plaćama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica MalČić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu B. M iz Z. za privremeno obustavljanje izvršenja pojedinačnog akta ili radnje na sjednici održanoj dana 23. studenoga 1994. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Odbija se prijedlog za privremenu obustavu izvršenja rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog odjela Medveščak, Klasa: UP/I-371-01/92-01/276, Urbroj 251-05-13-92-03 od 2. prosinca 1992. godine.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
U svezi pokretanja postupka ocjene ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima B. M. je pozivom na odredbu Članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) podnijela prijedlog za privremenu obustavu izvršenja rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog odjela Medveščak, Klasa UP/I-371-01/92-01/276, Urbroj 251-05-13-92-03 od 2. prosinca 1992. godine. Tim je rješenjem njenoj kćerki V. Đ. naloženo iseliti iz stana u Z, i predati ga slobodnog od osoba i stvari Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva obrane. Rješenje je doneseno na temelju Članka 70. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85. 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93) jer je u tijeku postupka utvrđeno da je podnositeljica uselila u sporni stan na temelju ništavog ugovora o zamjeni stana B. L. - Z. Ovo zato jer nositeljica stanarskog prava na stanu u Z. nije pribavila suglasnost za zamjenu u skladu s odredbom Članka 69. istog Zakona. Prijedlog nije osnovan Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-892/1994 od 14. studenoga 1994. godine ("Narodne novine", broj 83/94) pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Na temelju odredbe članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sked može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili propisa ćija se ustavnost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Rješenje, na koje se odnosi prijedlog za obustavljanje izvršenja, zasnovano je na odredbi članka 70. Zakona o stambenim odnosima. Odredba Članka 70. Zakona o stambeninl odnosima nije predmetom postupka za ocjenu ustavnosti u smislu članka 17 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91)
Nema, dakle, osnove za donošenje rješenja o privremenom obustavljanju izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnji u smislu cit. članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hratske. O prijedlogu podnositeljice ne može se rješavati niti na osnovi odredbe članka 53. stavka 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) na temelju koje Ustavni sud može na prijedlog podnositelja ustavne tužbe odgoditi izvršenje osporenog akta do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju ustavne tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta.
U konkretnom predmetu ustavna tužba nije podnesena, pa nisu ostvarene procesne pretpostavke za primjenu odredbe članka 53. stavka 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Na temelju izloženoga valjalo je riješiti kao u izreci. Objavljivanje ovog rješenja u službenom glasilu Republike Hrvatske zasnovano je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VIlI-924/1994.
Zagreb, 23. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti