POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravila - rješenje radi ispravljanja - odluka o osnutku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Temeljem članka 62. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" 91A/93), članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine donio je
ODLUKU
O SPREČAVANJU IZLOŽENOSTI DEVIZNE POZICIJE BANAKA VALUTNOM RIZIKU
I.
Banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom (u daljnjem tekstu: banke) dužne su krajem svakog radnog dana uskladiti izloženost svoje ukupne devizne pozicije valutnom riziku, tako da devizne obveze ne smiju biti veće od deviznih potraživanja niti devizna potraživanja smiju biti veća od deviznih obveza u iznosu koji prelazi 30% jamstvenog kapitala banke.
II.
U devizne obveze i potraživanja iz točke 1. ove Odluke uključuju se sve devizne obveze i potraživanja, uključiv i dospjele kamate, kao i obveze i potraživanja u valuti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: domaća valuta) koje se indeksiraju temeljem ugovorene valutne klauzule.
Obveze i potraživanja iz stavka 1. ove točke dnevno se iskazuju u domaćoj valuti.
III.
Obveze i potraživanja u svakoj pojedinačnoj valuti temelje se na bilančnim i izvanbilančnim (terminski poslovi) podacima banke.
Bilančni podaci i izvanbilančni podaci iskazuju se odvojeno a zbrajaju se radi iskazivanja rizičnosti ukupne devizne pozicije.
Izračun rizičnosti ukupne devizne pozicije na kraju dnevnog poslovanja obuhvaća i ugovorene devizne transakcije koje nisu knjigovodstveno provedene.
IV.
Banka se izlaže valutnom riziku ako su devizne obveze banke u pojedinoj valuti veće od deviznih potraživanja (otvorena "kratka" devizna pozicija), kao i ako su devizna potraživanja banke u pojedinoj valuti veća od deviznih obveza (otvorena "duga" devizna pozicija).
Ukupna otvorena "kratka" devizna pozicija banke je zbroj svih pozicija po pojedinim valutama u kojima banka ima veće devizne obveze od deviznih potraživanja.
Ukupna otvorena "duga" devizna pozicija banke je zbroj svih pozicija po pojedinim valutama u kojima banka ima veća devizna potraživanja od deviznih obveza.
Otvorene kratke (-) i duge ( + ) pozicije po pojedinim valutama ne mogu se međusobno zbrajati (poništavati), već se kratke pozicije posebno zbrajaju, a zbroj nosi negativni predznak (-), odnosno zbrajaju se sve duge pozicije u pojedinim valutama, a zbroj nosi pozitivan ( + ) predznak.
V.
Smatra se da banka ima rizično otvorenu ukupnu deviznu poziciju ukoliko veći od dva zbroja (kratke ili duge pozicije) prelazi utvrđeni dozvoljeni postotak odstupanja iz točke I. ove Odluke.
VI.
Za dnevno preračunavanje u domaću valutu, prema ovoj Odluci, koristi se objavljeni tečaj banke na dan zatvaranja dnevnog poslovanja.
VII.
Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske dostavljati dnevna izvješća o izloženosti valutnom riziku ukupne devzne pozicije, prema točki I. ove Odluke. Podaci se dostavljaju Direkciji deviznih poslova slijedećeg radnog dana.
VIII.
Guverner Narodne banke Hrvatske može donijeti upute za provedbu ove Odluke.
IX.
Banka koja na dan primjene ove Odluke ne ispuni uvjet iz točke I. ove Odluke dužna je tu obvezu ispuniti najkasnije do 30. lipnja 1994. godine.
X.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 225/94.
Zagreb, 30. ožujka 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti