POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prava i dužnosti - uredba o produženju - pravilnik o zahtjevu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVTSKE
Na temelju članka 63. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 93A/93) i članka 29. i 67. stavak 1. točka 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine donio je
ODLUKU
O OBVEZI BANAKA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA ILI LIKVIDNIM DEVIZNIM PLASMANIMA
I.
Radi održavanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom banka ovlaštena za poslove s inozemstvom mora držati određeni iznos u konvertibilnim devizama na računima u inozemstvu ili likvidnim deviznim plasmanima održavajući određen odnos između deviznih obveza i deviznih potraživanja navedenih u točci II. ove Odluke.
Devizna potraživanja banke iz točke II. ove Odluke moraju iznositi najmanje 70% deviznih obveza banke navedenih u točci II. ove Odluke.
II.
Devizne obveze i devizna potraživanja banke iz točke I. ove odluke obuhvaćaju:
A. Devizne obveze:

 1. devizni depoziti domaćih pravnih osoba (Računi: 710, 2571, 2573, 2576, 2579, 7110, 7111, 7112, 7120, 7122, 7130, 714, 715, 7180, 7189, 7191, 7192, 726, 7310, 738, 740, 741, 744, 746);
 2. devizni depoziti domaćih fizičkih osoba (Računi: 727, 730, 747, 7670, 7671);
 3. devizni tekući računi domaćih banaka (Računi: 7000, 7009):
 4. devizni depoziti domaćih banaka (Računi: 7459);
 5. devizni depoziti stranih osoba (Računi: 701, 7060, 708, 748);
 6. kratkoročni krediti od stranih banaka (Računi: 752)

B. Devizna potraživanja:

 1. efektivni strani novac i čekove (Računi: 300, 301)
 2. devizni tekući računi u inozemstvu (Računi: 3100, 3101);
 3. devizni tekući računi kod domaćih banaka (Računi: 311);
 4. devizni nostro pokriveni akreditivi i jamstva (Račun: 315)
 5. oročena devizna sredstva u inozemstvu (Računi: 3320, 3321)
 6. devizni depoziti kod domaćih banaka (Računi: 3379)
 7. plasmani u vrijednosne papire u devizama stranih osoba (Računi: 331, 351)
 8. kratkoročni krediti u devizama odobreni stranim osobama (Račun: 328)
 9. ostali plasmani u devizama u inozemstvu (Račun: 338, 354)

III.
Održavajući odnos iz točke I. ove Odluke, iznos konvertibilnih deviza koji banka ovlaštena za poslove s inozemstvom mora imati na deviznim tekućim računima u inozemstvu ne može biti manji od 1 milijun USD.
Uvjet iz stavka I. ove točke banka ovlaštena za poslove s inozemstvom mora ispuniti najkasnije do 30. lipnja 1994.
IV.
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom koja na dan 31. ožujka 1994. godine ne udovoljava uvjetu iz točke I. stavak 2. ove Odluke dužna je tu obvezu ispuniti najkasnije do 30. lipnja 1994. godine.
Banka iz stavka 1. ove točke ne može smanjiti zatečeni odnos na dan 31. ožujka 1994. godine.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". _
O. br. 224/94.
Zagreb. 30. ožujka 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti