POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prateći propisi - obvezatne upute ož ols xii - ispravak odluke obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 1994. godine donijela
UREDBU
O PLAĆAMA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u travnju 1994. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za taj mjesec.
Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.
Pravne osobe iz stavke 1. ovog članka dužne su prilikom isplate plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promet potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.
Članak 3.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u travnju 1994. godine utviditi masu plaća najviše u iznosu isplaćene mase plaća u ožujku 1994. godine.
Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 4.
Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i pravne osobe, osim onih iz članka 2. ove Uredbe, mogu isplatiti najvišu mjesečnu plaću u travnju 1994. koja ne može biti veća od 11.116.289 HRD, ako odlukom Sabora Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
Članak 5.
Najniža osnovna plaća za travanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu 635.910 hrvatskih dinara.
Minimalna plaća za travanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu od 536.913 hrvatskih dinara.
Minimalna plaća koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvrđuje se u netto iznosu od 235.834 hrvatskih dinara i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka.
Članak 6.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima, pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu u travnju 1994. godine isplatiti najviše u iznosu utvrđenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorom uvećanom do 30%.
Članak 7.
Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća i naknadu troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/03
Urbroj : 5030112-94-12
Zagreb, 31. ožujka 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti