POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prateći propisi - ispravak liste arbitara - financijski plan hrvatskog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u postupku ocjene suglasnosti Zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 18. studenoga 1994. godine, donio je
ODLUKU
I.
Ukida se odredba članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92) u dijelu koji glasi: "a primjenjuje se od 9. listopada 1992. godine".
II.
Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Rješenjem od 5. srpnja 1994. godine broj: U-I-362/1992 objavljenom u "Narodnim novinama", broj 57 od 29. srpnja 1994. godine Sud je prihvatio prijedlog Gorana Mikuličića iz Zagreba i pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/92), a kojom je određeno povratno djelovanje članka 1. istog Zakona u kojem su propisani slučajevi kada dužnosnik ne može koristiti pravo da prima plaću u razdoblju od šest mjeseci od prestanka mandata.
Članak 2. u cjelini glasi: "Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 9. listopada 1992 godine."
Zakon je stupio na snagu 5. studenoga 1992. godine. Sabor Republike Hrvatske, iako pozvan, nije se izjasnio o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti navedene odredbe.
Nastavljajući pokrenuti postupak u odnosu na odredbu članka 2. navedenog Zakona Sud je našao da je ta odredba u neskladu s Ustavom Republike Hrvatske, te je slijedom toga donio odluku o djelomičnom ukidanju osporene odredbe i to iz slijedećih razloga.
Odredbom članka 90. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske određeno je da zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drugačije određeno, ali uz ograničenje da samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.
Odredbom članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika koji ukupno sadrži samo dva članka određeno je povratno djelovanje članka 1. tog Zakona. Ovakvim određivanjem utvrđeno je povratno djelovanje cijelog navedenog Zakona, a što je u nesuglasju s navedenom odredbom članka 90. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, ali i s načelnom odredbom članka 3. Ustava o vladavini prava kao najvišoj vrednoti ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Valja, naime, reći da Ustav ne poznaje izuzetke od zabrane propisivanja povratnog djelovanja čitavog zakona. Ustav samo dopušta da se zakonom može, zbog osobito opravdanih razloga, i drukčije odrediti u pogledu pojedinih odredbi.
Slijedom iznesenog Sud je zaključio da odredba članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika nije u skladu s odredbom članka 90. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, pa je sukladno članku 21. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) odlučio kao u izreci pod I. ove odluke.
Odluka o objavi (izreka pod II.) temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-I-362/1992
Zagreb, 18. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti