POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - prateća pravila - odluka o izgradnji - odluka o djelokrugu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske. na sjednici održanoj dana 16. ožujka 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 8. Odluke o morskom ribarstvu ("Službeni glasnik" Općine Ploče, broi 6/1989. 2/1990) pokrenut rješenjem ovog Suda broj U-II-62/1992. na sjednici Suda 7. srpnja 1993.
  2. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti - članka 1. stavak 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o morskom ribarstvu ("Službeni glasnik" Grada Ploče, broj 3/1993) i - Odluke o vađenju školjkaša i davanju na korištenje ribolovnog rriora na području Grada Ploče ("Službeni glasnik" Grada Ploče, broj 3/1993). 3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" Grada Ploče.

Obrazloženje
Na sjednici Suda 7. srpnja 1993. bio je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članka 8. Odluke o morskom ribarstvu ("Službeni glasnik" Općine Ploče, broj 6/1989, 2/1980). U nastavku postupka Gradsko vijeće Grada Ploče donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o morskom ribarstvu ("Službeni glasnik" Grada Ploče. broj 3/1993). Ova se izmjena tiče samo osporenog članka 8. koji je - donošenjem nove regulacije - prestao vrijediti. Prema odredbi članka 27. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1891) ako tijekom postupka osporeni akti prestanu važiti, Ustavni sud će obustaviti postupak, takvo rješenje o obustavi donijeto je točkom 1. izreke ovog rješenja. Međutim, ni nova regulacija nije sasvim uklonila sumnje u usuglašenost sa Zakonom o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst "Narodne novine", broj 44/1980,41/1984, 9/1988, 9/1991,61/1991,22/1892 i 109/1993), pa je Ustavni sud riješio pokrenuti postupak u kojem će ispitati zakonitost odredbe članka 1. stavak 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o morskom ribarstvu, odnosno stavka 1. izmijenjenog članka 8. Odluke o morskom ribarstvu ("Službeni glasnik" broj 6/1988 1/1990), a u pogledu Odluke o vađenju školjkaša i davanju na korištenje ribolovnog mora na području Grada Ploče ("Službeni glasnik", Grada Ploče, broj 3/1993) pokrenuti postupak sa stajališta pitanja jesu li prije njezina donošenja pribavljena mišljenja propisana člankom 37. Zakona o morskom ribarstvu. Odredbom članka 1. stavka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o morskom ribarstvu zabranjena je upotreba svih sredstava i svih načina vađenja prstaca na cijelom ribolovnom području Grada Ploče.
Prema članku 42. Zakona općinska skupština može, radi zaštite pridnenih vrsta riba i drugih rnorskih životinja od prekomjernog iskorištavanja i uništavanja, ograničiti odnosno zabraniti upotrebu pojedinih vrsta mreža ili drugih sredstava za privredni odnosno športski ribolov, kao i odrediti način njihove upotrebe, u pojasu od jedne morske milje od obale kopna ili otoka. S tim u svezi postavlja se pitanje: je li umjesto apsolutne zabrane svih sredstava i svih načina vađenja prstaca na cijelom ribolovnom području Grada Ploče, trebalo taksativno nabrojiti sve alate i sredstva kojima je zabranjeno vaditi prstace, odnosno nabrojiti sva ograničenja prilikom vađenja prstaca na ribolovnom području Grada Ploče. I dalje, prema članku 37. Zakona, dio pomorskog dobra na kojem se mogu vaditi koralji, spužve, školjkaši i morsko bilje određuje skupština općine najkasnije do 30. travnja svake godine, nakon pribavljenog mišljenja nadležnog organa za zaštitu prirode (Zavoda za zaštitu prirode pri Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoIiša), ribarske i sanitarne inspekcije te nadležne lučke kapetanije. Kako se iz podataka u spisu ne vidi jesu li mišljenja navedenih tijela pribavljena, potrebno je o tome obavijestiti Sud. Donošenje ovog rješenja temelji se na odredbi članka 19. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, te se o njemu obavještava Gradsko vijeće Grada Ploče, s tim da u roku od 30 dana od dana primitka odgovori na postavljena pitanja. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-62/1992.
Zagreb, 16. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUKLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti