POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - poznavanje prava - standardi za narodne - rješenje o carinskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe M. M. iz R., na sjednici održanoj 18. ožujka 1994. godine donio je
RJEŠENJE
I.
Ustavna tužba se odbacuje.
II.
Zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske. M. M. može tražiti stavljanjem prijedloga za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 24. studenog 1992. godine broj 511-01-43-UP/I 18378/2287/1-1992, primjenom odredbi Zakona, o općem upravnom postupku o ponavljanju postupka u rokovima određenim u članku 23. stavak 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
III.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Pravodobnom ustavnom tužbom M. M. tvrdi da mu je rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova. navedenim u točki II. izreke. te presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-4498/93, povrijedeno pravo na sudsku zaštitu u pogledu zakonitosti pojedinačnih akata upravne vlasti, budući je navedenim rješenjem odbijen sa zahtjevom za primitak u hrvatsko državljanstvo, a da mu za to nisu navedeni razlozi, primjenom odredbi članka 28. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu.
Ustavna tužba nije dopuštena u ovom slučaju.
Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 8. prosinca 1993. godine broj U-I-206/92, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 113/93 od 21. prosinca 1993. g. ukinuta je odredba članka 28. st. 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine". br. 3/91 i 28/92).
Rješenje navedeno u točki II. izreke postalo je pravomoćno 13. prosinca 1993. dakle prije dana objave rečene odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Navedene činjenice kao i činjenica da je ustavna tužba podnesena 11. siječnja 1994., dakle nakon objavljivanja već spomenute odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju članka 28. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, upućuju na primjenu članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Ovo iz razloga što ta zakonska odredba propisuje da svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom, donijetim na osnovi ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka. Zaštita povrijeđenog ustavnog prava ostvaruje se stoga primjenom odredaba članka 23. stavak 2. i 3. naprijed navedenog zakona, a ne ustavnom tužbom.
Dio rješenja u točki III. izreke temelji se na odredbama članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Zbog svega izloženog riješeno je kao u izreci.
Broj: U-III-28/1994.
Zagreb, 16. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti