POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - poznavanje prava - pravilnik o prometu - pravilnik o priznanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 11 i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. studenog 1994. godine donio je
ODLUKU
O POSEBNOJ OBVEZNOJ REZERVI NA PORAST ODREĐENIH PLASMANA BANAKA
I.
Banke su dužne obračunavati i izdvajati posebnu obveznu rezervu u visini, na način i u rokovima što su utvrđeni ovom Odlukom.
II.
Posebna obvezna rezerva u smislu ove Odluke obračunava se po stopi od 100% na porast plasmana u:
a) obveznice Republike Hrvatske po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug i
b) vlasničke uloge u bankama i drugim poduzećima, odnosno trgovačkim društvima. Pod porastom plasmana iz stavka 1. ove točke, alineja a), podrazumijeva se pozitivna promjena razlike između stanja na računima plasmana u obveznice RH po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug i deviznih depozita građana pretvorenih u javni dug. Porast plasmana iz stavka 1. ove točke obračunava se u odnosu na zatečeno stanje na dan 30. studeni 1994 godine.
III.
Posebnu obveznu rezervu iz ove Odluke obračunavaju za obračunsko razdoblje od dva tjedna, počevši od ponedjeljka, a prema stanju osnovice za obračun u smislu točke II. ove Odluke, zatećenom u subotu, zadnji radni dan tog obračunskog razdoblja.
IV.
Obračun posebne obvezne rezerve banke sastavljaju u ponedjeljak, osmi dan po završetku obračunskog razdoblja.
V.
Iznos obračunate posebne obvezne rezerve banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene posebne obvezne rezerve banaka što ga vodi Zavod za platni promet. Izdvajanje se obavlja na dan sastavljanja obračuna i vrijedi do sljedećeg izdvajanja.
VI.
Ako banka nije izdvojila obveznu rezervu u smislu točke V. ove Odluke u punom iznosu, uplatu nedostajućih sredstava, po uključenju deponenata, sekundarnih izvora likvidnosti i intervencija na Tržištu novca, izvršava Zavod za platni promet na teret sredstava interventnih kredita Narodne banke Hrvatske.
VII.
Obračun izdvajanja posebne obvezne rezerve u smislu točke IV. ove Odluke banke sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet suglasno odredbama točke V. ove Odluke. Uz obračun posebne obvezne rezerve banke podnose nalog za uplatu odnosno vračanje razlike između posebne obvezne rezerve koja se po tom obračunu izdvaja na poseban račun kod Zavoda za platni promet i stanja na tom računu. Dva primjerka obračuna posebne obvezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske na dan sastavljanja obračuna, radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke dostavljaju i primjerak naloga za uplatu odnosno vračanje razlike iz stavka 2. ove točke.
VIII.
Na izdvojena sredstva posebne obvezne rezerve u smislu ove Odluke Narodne banke Hrvatske ne plaća kamatu.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", s tim da je prvo izdvajanje posebne obvezne rezerve 27. prosinca 1994. godine za obračunsko razdoblje od 5. prosinca 1994. godine do 18. prosinca 1994. godine.
O. br. 279/94
Zagreb, 28. studenoga 1994.
predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti