POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - potvrđeni zakoni - odluka o provedbi - odluka o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. ožujka 1994. godine. donio je ovu
ODLUKU

  1. Ukida se odredba članka 115. st. 4. Zakona o krivičnom postupku ("Narodne novine". broj 34/93 - pročišćeni tekst).
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Odredba navedena u izreci ove odluke određuje da okrivljeniku, ako ima branitelja, rok za podnošenje pravnog lijeka - protiv optužnice, optužnog prijedloga, privatne tužbe i svih odluka od dostave kojih teče rok za žalbu teče od dana dostave podneska okrivljeniku, s time da se, u slučaju nemogućnosti dostave, dostavljanje vrši isticanjem na oglasnoj ploči što se, nakon osam dana, smatra valjanom dostavom. Prijedlog za ocjenu ustavnosti navedene odredbe podnio je ovom Sudu odvjetnik Danko Špoljarić iz Zagreba. U prijedlogu je naveo da je ta odredba nesuglasna odredbama članka 27. i 29. Ustava Republike Hrvatske. Ovo stoga što osporena odredba uskraćuje građanima ustavna prava iz tih ustavnih odredaba. Ustavni je sud, na sjednici 7. srpnja 1993. godine, prihvatio prijedlog i donio rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 115. st. 4. Zakona o krivičnom postupku. Rješenje je objavljeno u.Narodnim novinama", br. 71/93. Nakon završenog postupka, ovaj je Sud utvrdio da je osporena odredba nesuglasna odredbama članka 18., članka 27. i članka 29. al. 1. Ustava Republike Hrvatske. Osporena odredba, naime - propisujući da rokovi za podnošenje pravnog lijeka teku od dana dostave podneska okrivljenom - svojim sadržajem i pravnim posljedicama u primjeni spriječava ostvarenje temeljnih ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina, i to: ustavno pravo na braniteIja (članak 29. al. 1.) ustavno pravo na odvjetničku pravnu pomoć (članak 27. i članak 29. al. 3. i 4.) i zajamćeno ustavno pravo na žalbu (članak 18.). Ta je ustavna prava nemoguće ostvariti ako rokovi za podnošenje pravnih lijekova (ti rokovi, prema osporenoj odredbi, počinju teći od dana kada je okrivljeni primio akt) isteknu prije nego što okrivljeni uspije doći do svog odvjetnika. Nairne, spomenuto ustavno pravo na odvjetničku pravnu pomoć, odnosno na branitelja ozbiljno je dovedeno u pitanje ako rokovi iz osporene odredbe isteknu prije nego što je okrivljenom omogućeno općenje s braniteljima. Time se ujedno okrivljenom onemogućava ulaganje žalbe, dakle. ostvarivanje zajamčenog Ustavnog prava na žalbu. Sve to, zapravo, osuječuje odnosno onemogućava ostvarivanje ustavnog prava na pravično suđenje. Odlućujući o neustavnosti osporene odredbe, Sud je imao također u vidu i opća načela Konvencije Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda Ščlanak 6. toč. c i članak 13), Opće deklaracije o pravima čovjeka (članak 10) i Međunarodnog pakta Opće skupštine Ujedinjenih naroda o građanskim i politićkim pravima (članak 2. i članak 14. toč. 3b. i c.). Ti međunarodni akti na nedvosmislen način zahtijevaju od članica međunarodne zajednice i država koje su ih ratificirale da osiguraju pravo na pravično suđenje, odnosno pravičnu i javnu raspravu, kao i odvjetničku pravnu pomoć (obrana uz stručnu pomoć odvjetnika po vlastitom izboru i odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremanje obrane), a također, i pravo svakog čija se sloboda i prava krše na djelotvorno pravno sredstvo žalbe. Iz navedenih je razloga ovaj Sud - utvrdivši nesuglasnost osporene odredbe s Ustavom - odlućio kao u izreci. Objava ove odluke temelji se na odredbi članka 20. st.1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-I-272/1992.
Zagreb, 9. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti