POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - poslovno pravo - ispravak programa hrvatske - pravilnik o lakim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 16. veljače 1994. godine donio je
ODLUKU

  1. U kida se odredba članka 27. zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne Novine", broj 51/89 I 59/90).
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je prijedlog Predraga Trutina, odvjetnika iz Makarske, pa je rješenjem broj U-I-231/90 od 12. svibnja 1992. godine pokrenuo postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima. Rješenje o pokretanju postupka objavljeno je u "Narodnim novinama". broj 41/92. Odredba članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 51/89. 59/90) sadrži zabranu vjenčanja po vjerskom obredu prije nego što brak bude zaključen po odredbama tog Zakona. Ispitujući suglasnost ove odredbe s Ustavom Republike Hrvatske Sud je utvrdio da osporena odredba nije suglasna Ustavu Republike Hrvatske. Ustav Republike Hrvatske između ostalih sloboda i prava čovjeka i gradanina odredbom članka 40. jamči slobodu savjesti i vjeroispovjedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Navedeno jamstvo štiti dakle, slobodno javno očitovanje vjere kao temeljno ustavno pravo čovjeka i građanina. Člankom 41. Ustava određen je položaj svih vjerskih zajednica, te je odredeno da su sve vjershe zajednice jednake pred zakonom i odvojene od države. Na temelju stavka 2. istog članka one su slobodne. u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede. Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji, na temelju članka 61. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske uređuju se zakonom. Konkretan problem upućuje na Zakon o braku i porodičnim odnosima. koji u članku 13. odreduje da se brak može zaključiti pred općinskim organom uprave, nadležnim za vođenje matičnih knjiga vjenčanih, na način određen tim Zakonom. Dakle, samo brak sklopljen u skladu sa Zakonom o braku i porodičnim odnosima smatra se pravovaljanim i proizvodi pravne učinke. Naprotiv, vjenčanje po vjerskom obredu nema taj značaj i ne proizvodi pravne učinke, bez obzira da li je izvršeno prije ili poslije zaključenja braka po odredbi Zakona o braku i porodičnim odnosima. Vjenčanje po vjerskom obredu predstavlja čin vršenja vjerskog obreda. U smislu već navedenih odredbi članka 40. i 41. Ustava Republike Hrvatske odredba iz članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima predstavlja ograničenje ustavnih sloboda i prava protivno odredbi članka 16. Ustava Republike Hrvatske.
Slobode i prava mogu se ograničiti zakonom, ali samo da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Vjenčanje po vjerskom obredu bez sumnje ne ugrožava niti jednu od ustavom zaštićenih vrijednosti, iz čega proizlazi da odredba članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima predstavlja ograničenje Ustavom zajamćenih temeljnih sloboda i prava iz članka 40. i 41., a da nije ispunjen niti jedan od uvjeta iz članka 16. Ustava Republike Hrvatske na osnovi kojega bi ograničenje bilo opravdano i dopušteno. Na osnovi izloženog valja zaključiti da je osporena odredba članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima suprotna odredbama članka 40. i 41. Ustava Republike Hrvatske. Zato je osporenu odredbu na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske valjalo ukinuti. kako je odlučeno pod I. izreke ove odluke. Rješenje o objavljivanju ove odluke zasnovano je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-I-231/990.
Zagreb, 16. veljače 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti