POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - poslovna matica - rješenje o utvrđivanju - zakon o osobnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
Na temelju članka 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93) i članka 10. Odluke o privremenom ustrojstvu Grada Šibenika, Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 4. sjednici od 28. veljače 1994. godine, donosi
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Prirez na porez na dohodsk plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 2.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobođenja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza na porez na dohodak.
Članak 3.
Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.
Članak 4.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenata 124 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Šibeniku.
Primjenom koeficijenata iz stavka 1. ovog članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 8%.
Članak 5.
Podaci o obračunanom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist proračuna Grada Šibenika.
Članak 7.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.
Članak 8.
Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 9.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza i prireza na porez na dohodak provode i ovlašteni djelatnici tijela za financijske poslove Grada Šibenika.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Klasa: 410-01/94-01/1
Urbroj: 2182/01-94-1
Šibenik, 28. veljače 1994.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
Predsjednik
Zdravko Stančić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti