POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - popisi pravilnika - uredba o preoblikovanju - propisi kolektivni hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o posebnim priStojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 53/91 i 116/93), ministar gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivređe i šumarstva, donosi

NAREDBA
o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih i pre hrambenih proizvoda za uvoz proizvoda iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife u dinarskoj protuvrijednosti DEM po jedinici mjere iznosi:

  1. Tar. broj carinske tarife
  2. Tarifna oznaka
  3. Imenovanje robe
  4. Jedinica mjere
  5. Iznos pristojbe u DEM


01.02. Žive životinje, vrsta goveda:
0102.90 - Ostalo:
0102.901 - - - bikovi kg 0,50
0102.902 - - volovi kg 0,50
0102.903 - - - krave kg 0,50
0102.904 --- junad za tov
(od 200 do 280 kg) kg 0,00
0102.905 --- junad utovljena više
od 280 do 450 kg kg 0,55
0102.906 - - -junad, ostala kg 0,55
01 02.907 - - telad kg 0,00
0102.909 - -ostalo kg 0,55
01.03 Svinje, žive:
0103.9 - Ostalo:
0103.91 -- mase manje od 50 kg
0103.912 --- mesnate za klanje kg 0,60
0103.913 --- masne za klanje kg 0,70
0103.919 --- ostalo kg 0,70
0103.92 --mase 50 kg ili više:
0103.922 - -mesnate za klanje kg 0,80
0103.923 - -masne za klanje kg 0,80
0103.929 - -ostalo kg 0,80
01.05 Domaća perad živa (kokoši,
patke, guske, pure i
biserke):
0105.1 Mase do 185g:
0105.11 -- pilići:
0105.119 - - ostali
ex. teške linije za tov kom 0,45
ex. lake linije za uzgoj kom 0,75
0105.199 - - Ostalo:
ex. purići za tov kg 1,50
0105.9 -Ostalo:
0105.91 --- kokoši:
0105.919 - - - ostale
ex. pilenke 18-tj (LL) kom 3, 30
ex. brojleri (TL) kg 1,10
ex. izlučene kokoši (TL) kg 0,55
ex. izlučene kokoši (LL) kg 0,55
0105.99 - -ostalo:
0105.999 --- ostala ex. pure tovne kg 2, 20
02.01 Goveđe meso, svježe ili
rashlađeno:
0201.10 - Trupovi i polovice:
0201.101 - -teleći kg 1,10
0201.102 - - j uneći kg 1,00
0201.103 - - -goveđi kg 0,80
020 1.109 - - ostali kg 1, 10
0201.20 - Ostali komadi s kostima:
0201.201 - - teleći kg 1,10
0201.202 - - - juneći:
ex. kompenzirane četvrtine kg 1,00
ex. prednje četvrtine kg 0, 90
ex. stražnje četvrtine kg 1,20
0201.203 - - - govedi:
ex. kompenzirane četvrtine kg 0, 75
ex. prednje četvrtine kg 0,70
ex. stražnje četvrtine kg 1,00
0201.209 - - - ostalo kg 1,00
0201.30 - Bez kostiju:
0201.301 - - - teleće kg 1,20
0201.302 - - - juneće: kg 1,20
0201.303 - - - goveđe: kg 1,00
0201.309 - - - ostalo kg 1,20
02.02 Goveđe meso, smrznuto:
0202.10 -Trupovi i polovice:
0202.101 - - - teleći kg 0,90
0202.102 - - - juneći kg 0,80
0202.103 - - - goveđi kg 0,20
0203.109 - - - ostalo kg 0,70
0202.20 -Ostali komadi s kostima:
0202.201 - - - teleći kg 1,00
0202.202 - - - juneći:
ex. kompenzirane četvrtine kg 0,90
ex. prednje četvrtine kg 0,90
ex. stražnje četvrtine kg 1,10
0202.203 - - - goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine kg 0,20
ex. prednje četvrtine kg 0,15
ex. stražnje četvrtine kg 0,20
0202.209 - - - ostalo kg 0,70
0202.30 - Bez kostiju
0202.301 - - - teleći kg 1,10
0202.302 - - - juneći: kg 1,10
0202.303 - - - govede: kg 0,35
0202.309 - - - ostalo kg 0,45
02.03 Svinjsko meso, svježe
rashlađeno ili smrznuto:
0203.1 - svježe ili rashlađeno:
0203.11 - - trupovi i polovice kg 1,00
ex. oguljena, obezmaščena
polovica . kg 1,50
ex. polovica EU obrade kg 1,00
0203.12 -- butovi, lopatice i
komadi od njih, s kostima
ex. but kg 1,40
ex. lopatice i vrat bez
masnoće, svježe kg 1,20
ex. lopatice s masnoćom i
kožom, svježe kg 1,10
0203.19 - -ostalo kg 1,40
ex. kare bez masnoće,
svježe kg 1,40
ex. kare s kožom i
masnoćom svježe kg 1,20
0203.2 - smrznuto:
0203.21 --trupovi i polovice kg 0,80
0203.22 --butovi, lopatice i
komadi od njih, s kostima
ex. but kg 1,20
ex. lopatice i vrat bez
masnće kg 0,80
ex. lopatice s masnoćom i
kožom kg 0,70
0203.29 - -ostalo
ex. slanina kg 0,80 ex.
svinjski odresci I i II
kategorije kg 0,65
ex. kare bez masnoće i
kože kg 1,00
ex. kare s kožom i
masnoćom kg 0,80
02.07 Meso peradi i jestivi otpaci
peracli iz tar. br. 01.05,
svježi, rashlađeni ili
smrznuti:
0207.10 -Perad neisječena u
komade, svježa ili
rashlađena
ex. brojleri kg 2,00
ex. kokoši kg 1,00
ex. pure kg 3, 50
ex. petke kg 3,00
0207.2 -Perad, neisječena u
komade, smrznuta:
ex. brojleri kg 2,00
0207.21 - - kokoši, domaće kg 0,40
0207.22 - - pure kg 2, 80
0207.23 - - patke kg 2, 20
0207.3 - Perad isječena u komade
i otpaci, uključujući jetru,
svježi ili rashlađeni:
0207.39 - - Ostalo
ex. brojleri kg 2, 45
x. brojleri file kg 5,00
x. pure kg 3, 30
x. pure file kg 6,00
207.4 -Perad isječena u
omade, osim jetre,
mrznuti:
x. brofleri kg 2, 40
x. brojleri file kg 4,00
207.42 - -od pura kg 4,00
x. pure file kg 5,00
207.50 -Jetra peradi, smrznuta: kg 2,00
02.10 Meso i jestivi mesni drugi
laonični proizvodi, soljeni,
salamuri, sušeni ili
imljeni, jestivo brašno i
rah od mesa ili od drugih
laoničnih proizvoda:
210.1 - svinjsko meso:
210.11 -- butovi, lopatice i drugi kg 3,00
komadi od njih s kostima
210.12 -- potrbušine i komadi od
j ih kg 2,10
210.19 - - ostalo kg 2, 10
4.01 Mlijeko i vrhnje,
ekoncentrirani i bez
odanog šećera ili drugih
vari za zasladivanje:
401.20 - s udjelom masti više 0,1%
do 6% po masi
x. pasterirano
lijeko 1 0,30
x. sterilizirano mlijeko 1 0,35
04.02 Mlijeko i vrhnje,
oncentrirani ili s udjelom dodanog šećera ili drugih
vari za zaslađivanje:
402.10 - U prahu, granulama i
rugim krutim oblicima, s udjelom
masti do 1,5% po
masi 1 2,00
402.2 - U prahu, granulama i
rugim krutim oblicima, s udjelom
masti više od 1,5%
o masi:
402.21 -- bez dodanog šećera ili
rugih tvari za
aslađivanje kg 2, 40
04.03 lačnica, kiselo mlijeko,
rhfije, jogurt, kefir i ostalo
ermentirano ili
akiseljeno mlijeko i
rhnje, koncentrirani ili
ekoncentrirani, s udjelom dodanog
šećera ili drugih
vari za zaslađivanje,
romatizirani ili dodanim
oćem ili kakaom
403.10 -jogurt 0,40
403.90 -ostalo
x. vrhnje iznad 12% masti 1 0,65
04.05 405.00 Maslac i ostale masti i ulja,
obiveni od mlijeka:
405.001 - - - svježi maslac kg 2, 50
04.06 ir i urda:
406.10 - svježi sir (uključujući sir od surutke) nefermentirani
urda:
406.101 - - - svježi sir,
efermentirani kg 1,00
406.30 sir topljeni, osim
truganog ili u prahu kg 2, 50
0406.90 - sir ostali:
x. polutvrdi kg 2,00
x. tvrdi kg 2, 50
04.07 407.00 Jaja peradi i ptičja jaja, u
jusci svježa, konzervirana
li skuhana:
407.002 --- kokošja jaja za
riplod
x. TL kom 0,30
x. LL kom 0,35
407.005 - -kokošja jaja,
onzumna kom 0,10
04.08 Jaja peradi i ptičja jaja bez
juske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani,
mrznuti ili na drugi način konzervirani, s udjelom ili bez udjela šećera ili drugih
vari za zaslađivanje:
408.1 - Žumanjci:
408.11 -- sušeni kg 4,00
0408.19 - - ostali
x. smrznuti kg 2,00
0408.9 -ostalo:
408.91 - - sušeno
x. jaja u prahu kg 3,00
408.99 - -ostalo
x. melanž smrznuti kg 1,00
04.09 409.00 Prirodni med:
409.001 --- u pakovanju od 25 kg kg 1, 50
409.009 - -u ostalim
akovanjima kg 1,50
07.01 rumpir, svježi ili
ashlađeni
701.90 -ostali kg 0,10
7.09 Ostalo povrće, svježe ili
rashlađeno
0709.90 -ostalo
ex. maslina kg 0,00
08.05 Agrumi, svježi ili suhi
0805.20 - mandarine (uključujući
tangirske i sadsumas
mandarine): hibridiagruma (klementina,
vilking i sl.) kg 0,00
08.08 Jabuke, kruške i dunje,
svježe
0808.10 -jabuke kg 0,10
10.01 Pšenica i suražica:
1001.90 - Ostalo:
1001.901 - - - sjemenska pšenica kg 0, 20
1001.902 - - - ostala pšenica kg 1,10
10.03 1003.00 Ječam:
1003.002 - - pivarski kg 0,10
1003.003 --- za stočnu hranu kg 0,00
10.05 Kukuruz:
1005.90 - Ostali:
1005.901 - - - bijeli kg 0,05
1005.902 - - - žuti kg 0,05
11.01 1101.00 Brašno od pšenice ili
suražice:
1101.001 --- pšenično kg 0,25
11.02 Brašno od žitarica, osim od
pšenice ili suražice:
1102.20 -Kukuruzno brašno kg 0,25
11.03 Prekrupa od žitarica,
krupica i pelete:
1103.1 Prekrupa i krupica:
1103.11 -- pšenična kg 0,25
1103.13 - -kukuruzna kg 0,15
11.07 Slad, prženi ili neprženi:
1107.10 -Neprženi kg 0,10
12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i
lomljenu ili drobljenu kg 0,00
12.05 1205.00 Sjeme uljane repice,
uključujući lomljeno ili
drobljeno kg 0,10
12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme,
uključujući lomljeno ili drobljeno kg 0,10
15.01 1501.00 Masti i ostale masti od
svinja i peradi dobivene
topljenjem, prešanjem ili
solventnom ekstrakcijom:
1501.002 --- jestiva svinjska mast kg 0,50
15.07 Sojino ulje i njegove
frakcije, pročišćeni, ili
nepročišćeni, ali kemijski
nemodificirani:
1507.10 - sirovo ulje, uključujikći
degumirano (bez smole) kg 0,20
1507.90 - ostalo
ex. rafinirano ulje
pakirano iznad 25 l 1,40
ex. rafinirano ulje
pakirano od 0,50 l do 25 l l 1,50
15.09 Maslinovo ulje (dobiveno
mehaničkim postupkom) injegove frakcije, pročišćeni
ili nepročišćeni ali kemijski
nemodificirani:
1509.10 -Iz prvog prešanja 10,70
1509.90 - ostalo
ex. maslinovo ulje,
pakirano iznad 25l 1 0,60
ex. maslinovo ulje,
pakirano od 0,5 l do 25 l l 1,00
15.10 1510.00 Ostala ulja dobivena
isključivo od masline
solventnom ekstrakcijom i
njihove frakcije, pročišćeni
ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tar.br.15.09
ex maslinovo ulje,
pakirano iznad 25 l 10,60
ex. maslinovo ulje,
pakirano od 0,5 l do 25 l 11,00
15.12 Ulje od sjemena
suncokreta, šafranike i
pamuka te njihove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
1512.1 -Ulje od suncokreta i
šafranike i njihove frakcije:
1512.11 - - sirovo ulje kg 0,20
1512.19 -- ostalo
ex. rafinirano ulje
pakirano iznad 25 l l 1,40
ex. rafinirano ulje
pakirano od 0,5 I do 25 l 1 1,50
15.14 Ulje od repice ili ulje od
slačice i njihove frakcije,
rafinirani ilI nerafinirani,
ali kemijski nemodlficirani:
1514.10 - sirovo ulje:
1514.101 - - - od repice kg 0,20
1514.90 -ostalo:
1514.901 - - od repice
ex. rafinirano ulje
pakirano iznad 25 I 1 1,40
ex. rafinirano ulje,
pakirano od 0,5 l do 25 l 1 1,50
15.17 Margarin, mješavine ili
preparati od masti ili ulja
životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave prikladni za
jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br.15.16.
1517.10 - Margarin, isključujući
tekući margarin
ex. industrijski kg 1,20
ex. stolni kg 1,20
ex. mazivi kg 2,00
1517.90 ostalo
ex. rafinirano ulje
pakirano iznad 25 l 1 1,40 e
ex. rafinirano ulje
pakirano od 0,5 l do 25 l 1 1,50
ex. biljna mast kg 1,20
16.01
601.00 Kobasice i slični proizvodi
od mesa, drugih klaoničnih
jestivih prozvoda ili od
krvi, složeni prehrambeni
proizvodi na bazi tlh
proizvoda:
1601.001 - -trajni kg 2, 50
1601.002 - - - polutrajni kg 2,00
1601.009 - -ostalo kg 2, 50
16.02 Ostali pripremljeni ili
konzervirani proizvodi od
mesa, drugih klaoničnih
proizvoda ili od krvi:
1602.10 - Homogenizirani
proizvodi kg 3,00 1
602.20 -Od jetre bilo koje
životinje kg 2, 50
1602.30 -Od peradi iz tar. br. 01.05:
1602.31 - - pureći:
ex. trajni kg 3, 80
ex. polutrajni kg 4,00
ex. obareni kg 3,00
1602.39 - - ostalo:
ex. pileći polutrajni kg 3, 30
ex. pileći obareni kg 2,70
1602.4 - svinjski:
1602.41 -- šunke i odresci šunki kg 4,00
1602.42 -- lopatice i odresci
lopatica kg 4,00
1602.49 - - ostalo, uključujući
mješavine kg 4,00
1602.50 -Goveđi kg 2,00 1
602.90 -Ostalo, uključujući
preradevine od krvi bilo
kojih životinja kg 2,00
17.01 Šečer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski
čista saharoza u krutom stanju:
1701.99 - - ostalo:
1701.991 --- šećer od šećerne
trske, rafinirani kg 0,55
1701.992 --- šečer od šećerne
repe, rafinirani kg 0,55
18.06 Čokolada i ostali
prehrambeni proizvodi koji
sadrže kakao:
1806.3 -Ostalo u pločama ili
šipkama
1806.31 - - punjeni kg 3,00
1806.32 - - nepunjeni kg 3, 50
1806.90 -Ostalo kg 3,00
ex. čokoladna jaja kg 0,10
19.02 Tjestenina, kuhana ili
llekuhana ili punjena
(mesom ili drugim tvarima)
ili drugačije pripremljena,
kao što su špageti,
makaroni, rezanci, lazanji,
njoki, ravijoli, kaneloni,
kuskus, pripremljeni ili
nepripremljeni:
1902.1 -Tjestenina nekuhana i
nepunjena niti drugačije
pripremljena:
1902.11 -- s dodatkom jaja kg 0,55
1902.19 - - ostala kg 0,55
20.01 Povrće, voće i ostali jestivi
dijelovi biljaka,
pripremljeni ili
konzervirani u octu ili
octenoj kiselini:
2001.10 -Krastavci i kornišoni kg 0,00
2001.90 - Ostalo:
200 1.901 - - - paprika kg 0,00
2001.909 - - - ostalo kg 0,00
22.03 2203.00 Pivo dobiveno od
slada 1 0,50
22.04 Vino od svježeg grožđa
uključujući pojačana vina,
mošt od grožđa osim mošta
iz tar. br. 20.09:
2204.2 -Ostala vina, mošt od
grožđa s fermentacijom
zaustavljenom dodavanjem
alkohola:
2204.21 --u posudama do 2 lit.:
2204.211 - - - stolno vino 1 0,65
2204.212 - - - kvalitetno vino
ex. bijelo 1 0,90
2204.219 -- -dezertno vino I 1,00
2204.29 - - ostalo:
2204.291 - - - stolno vino 1 0,60
2204.292 - - - kvalitetno vino:
ex. bijelo 1 0,80
2204.299 - - - ostalo 1 0,65
23.04 2304.00 Uljane pogače i ostali kruti
ostaci dobiveni pri
ekstrakciji ulja od soje,
nemljeveni, mljeveni ili
peletizirani:
2304.001 - - - sojini kg 0,10
2304.009 - - - ostalo kg 0,10
23.06 Uljane pogače i ostali kruti
staci dobiveni
xstrakcijom biljnih masti
li ulja, osim onih iz tar. br.23.04 I
23.05, nemljeveni,
mljeveni ili peletizirani:
2306.30 -od suncokretovog
sjemena kg 0,10
2306.40 -od sjemena uljane repice kg 0,20
23.09 Proizvodi koji se
upotrebljavaju za
životinjsku hranu
2309.901 - - - kompletne krmne
smjese i superkoneentrati
za prehranu peradi, ribe i
stoke kg 0,15
2309.90 stočna hrana
obogačena melasom,
tropom, ugljenim
hidratima, vitaminima,
mineralima i slično kg 0.15
2309.903 - - - premiksi kg 0.25
2309.909 - - - ostalo kg 0,15
24.01 Duhan sirovi, ili
neprerađeni: duhanski
otpaci:
2401.10 -Duhan, neižiljeni kg 0.00
2401.20 -Duhan, djelomično ili
potpuno ižiljen kg 0,00
2401.30 -Duhanski otpaci kg 0.00
35.02 Albumini, albuminati i
ostali albuminski derivati:
3502.10 -Albumin od jaja
ex. bjelanjak u prahu kg 4,00
ex. bjelanjak smrznuti kg 200


II.
Iznosi posebne pristojbe iz točke I. ove Naredbe obračunat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji se primjenjuje za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi.

III
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 2/94).

IV.
Ova Naredba stupa na snagu 1. travnja 1994. godine

Klasa: 011-01/94-01/1
Urbroj: 526-01/94-0003
Zagreb, 14. ožujka 1994.

Ministar gospodarstva
Nadan Vidošević, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti