POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - popisi odluka - pravilnik o dozvoli - rješenje hrvatske agencije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 51. stavak 2. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novie", br.11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DJELATNIKA OVLAŠTENIH ZA MJERITELJSKI NADZOR
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje: 1. sadržaj i oblik službene iskaznice djelatnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovlaštenih za mjeriteljski nadzor; 2. vođenje popisa o izdatim službenim iskaznicama.
Članak 2.
Službena iskaznica iz članka 1. ovog Pravilnika pravokutnog je oblika veličine 85 mm x 55 mm i izrađena je u polaroid tehnici ili tehnici zaštitnog tiska.
Prednja strana službene iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrii:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba ispisuje se tekst REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod Državni zavod za normizaciju i mjerileljstvo;
- ispod grba je prazan prostor za fotografiju djelatnika ovlaštenog za mjeriteljski nadzor preko koje se u gornjem desnom kutu otiskuje pečat Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo;
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: SLUŽBENA ISKAZNICA DJELATNIKA OVLAŠTENOG ZA MJERITELJSKI NADZOR, a ispod koje se ispisuje na prvoj crti ime, na drugoj prezime djelatnika ovlaštenog za mjeriteljski nadzor, a na trećoj naziv unutarnje ustrojstvene jedinice Zavoda;
- ispod prostora za fotografiju upisuje se jedinstveni matični broj građana (JMBG). Stražnja strane službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka sadrži naslov OVLAŠTENJE ispod kojeg je otisnut tekst: "lmatelj ove službene iskaznice ovlašten je vršiti sve radnje u postupku pregleda i mjeriteljskog nadzora u smislu Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti". Slijeva na stražnjoj strani službene iskaznice ispod gornjeg teksta je broj službene iskaznice prema popisu, a ispod mjesto i datum izdavanja službene iskaznice Zdesna na stražnjoj strani službene iskaznice je mjesto pečata i potpis ravnatelja Zavoda.
Članak 3.
Službenu iskaznicu izdaje ravnatelj Zavoda.
Članak 4.
O izdatim i vraćenim službenim iskaznicama vodi se popis u Zavodu. Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži: Ime i prezime djelatnika ovlaštenog za mjeriteljski nadzor kojem je izdana službena iskaznica, naziv i sjedište unutarnje ustrojstvene jedinice Zavoda, broj i datum izdavanja službene iskaznice, te odjeljak za opaske.
Članak 5.
Službena iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova djelatnika ovlaštenog za mjeriteljski nadzor. Ako djelatnik ovlašten za mjeriteljski nadzor izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez službene iskaznice, mora o tome odmah pismeno obavijestiti neposrednog rukovoditelja, radi oglašavanja službene iskaznice nevažećom u "Narodnim novinama". Na temelju potvrde o oglašavanju službene iskaznice nevažećom ravnatelj Zavoda izdaje novu službenu iskaznicu.
Članak 6.
Djelatnik ovlašten za mjeriteljski nadzor koji je razriješen, dužan je službenu iskaznicu vratiti Zavodu s danom razrješenja. Vračena službena iskaznica poništava se i pohranjuje.
Članak 7.
Obrazac službene iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor nad provedbom Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Narodne novine", br. 45/92).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/94-03/01
Urbroj: 558-06/1-94-1
Zagreb, 10. ožujka 1994.
Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti