POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - polazna osnova - rješenje ustavnog suda - odluka o dodatnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 53/91 i 116/93), na prijedlog Ministarstva gospodarstva i Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 1994. godine donijela

ODLUKU
o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba

Posebna pristojba iz članka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se pri uvozu sljedećih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda:

1 2 3
01.02 Žive životinje,vrsta goveda:
0102.90 - Ostalo
0 102.901 - - bikovi
0102.902 - - -volovi
0102.903 - - krave
0102.904 --- junad za tov (Od 200 do 280 kg)
0102.905 --- junad utovljena više od 280 do 450 kg
0102.906 --- junad,ostala
0102.907 --- telad
0102.909 --- ostalo
01.03 Svinje, žive:
0103.9 - Ostalo:
0103.91 -- mase manje od 50 kg
0103.912 - -mesnate za klanje
0103.913 - -masne za klanje
0103.919 - -ostalo
0103.92 -- mase 50 kg ili više:
0103.922 --- mesnate za klanje
0103.923 --- masne za klanje
0103.929 --- ostalo
01.05 Domaća perad živa (kokoši, patke,
guske,pure i biserke):
0105.1 Mase do 185g:
0105.11 - -pilići:
0105.119 ---ostali
ex. teške linije za tov
ex. lake linije za uzgoj
0105.199 --- ostalo:
ex. purići za tov
0105.9 --- ostalo:
0105.91 - - - kokoši:
0105.919 - - ostale
ex.pilenke 18-tj.(LL).
ex. brojleri (TL)
ex.izlučene kokoši (TL)
ex.izlučene kokoši (LL)
0105.99 --- ostalo:
0105.999 --- ostala ex. pure tovne
02.01 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:
0201.10 - Trupovi i polovice:
0201.101 - - teleći
0201.102 - - - juneći
0201.103 - - goveđi
0201.109 - - - ostali
0201.20 - Ostali komadi s kostima
0201.201 - - teleći
0201.202 - - - juneći:
ex. kompenzirane četvrtine
ex. prednje četvrtine
ex. stražnje četvrtine
0201.203 - - - goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine
ex. prednje četvrtine
ex. stražnje četvrtine
0201.209 - - -ostalo
0201.30 - Bez kostiju:
0201.301 - - - teleće
0201.302 - - -juneće:
0201.303 - - goveđe:
0201.309 - -ostalo
02.02 Goveđe meso, smrznuto:
0202.10 -Trupovi i polovice:
0202.101 - - - teleći
0202.102 --- juneći
0202.103 - - - goveđi
0202.109 - -ostalo
0202.20 - Ostali komadi s kostima:
0202.201 - - - teleći
0202.202 - - - juneći:
ex. kompenzirane četvrtine
ex. prednje četvztine
ex. stražnje četvrtine
0202.203 - - - goveđi:
ex. kompenzirane četvrtine
ex. prednje četvrtine
ex. stražnje četvrtine
0202.209 - - - Ostalo
0202.30 - Bez kostiju:
0202.301 - - - teleće
0202.302 - - - juneće:
0202.303 - - goveđe:
0202.309 - - - ostalo
02.03 Svinjsko meso, svježe rashlađeno ili smrznuto
02.03.1 - Svježe ili rashlađeno:
0203 11 -- trupovi i polovice
ex. oguljena, obezmašćena polovica
ex. polovica EU obrade
0203.12 -- butovi, lopatice i komadi od njih, s kostima
ex. but
ex. lopatice i vrat bez masnoće, svježe
ex. lopatice s masnoćom i kožom, svježe
0203.19 - - ostalo
ex. kare bez masnoće, svježe
ex. kare s kožom i masnoćom, svježe
0203.2 - Smrznuto:
0203.21 -- trupovi i polovice
0203.22 -- butovi, lopatice i komadi od njih, s kostima
ex. but
ex. lopatice i vrat bez masnoće
ex. lopatice s masnoćom i kožom
0203.29 - -ostalo
ex. slanina trbušna
ex. svinjski odresci
I. i II. kategorije
ex. kare bez masnoće i kože
ex. kare s kožom i masnoćom
02.07 Meso peradi i jestivi otpaci peradi iz
tar. br. 01.05, svježi, rashlađeni ili smrznuti:
0207.10 - Perad neisječena u komade, svježa ili rashlađena
ex. brojleri
ex. kokoši
ex. pure
ex. patke
0207.2 - Perad, neisječena u komade, smrznuta:
ex. brojleri
0207.21 - - kokoši, domaće
0207.22 - - pure
0207.23 - - patke
0207.3 -Perad isječena u komade i otpaci,
uključujući jetru, svježi ili rashlađeni:
0207.39-- Ostalo
ex. brojleri
ex. brojleri file
ex. pure
ex. pure file
0207.4 - Perad isječena u komade, osim jetre,
smrznuti:
ex. brojleri
ex. brojleri file
0207.41 --- od domaćih kokoši
ex. brojleri
0207.42 - - od pura
ex. pure file
0207.50 jetra peradi, smrznuta
02.10 Meso, jestivi mesni i drugi klaonični
proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili
dimljeni, jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih proizvoda:
021 0.1- Svinjsko meso:
0210.11-- butovi, lapatice i drugi komadi od
njih s kostima
0210.12-- potrbušine i komadi od njih
0210.19- -ostalo
04.01 Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez
dodanog šećera ili drugih tvari za
zaslađivanje
0401.20- s udjelom masti od 1% do 6% po masi
ex. pasterizirano
ex. sterilizirano mlijeko
04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s
udjelom dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje:
0402.10-U prahu, granulama i drugim krutim
oblicima, s udjelom masti do 1,5% po
masi:
0402.20-U prahu, granulama i drugim krutim
oblicima, s udjelom masti više od 1,5%
po masi:
0402.21-- bez dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje
04.03 Mlačnica, kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt,
kefir i ostalo fermentirano ili
zakiseljeno mlijeko i vrhnje,
koncentrirani ili nekoncentrirani, s
udjelom dodanog šećera ili drugih tvari
za zaslađivanje, aromatizirani ili s
dodanim voćem ili kakaom:
0403.10 - jogurt
0403.90 - ostalo
ex. vrhnje iznad 12% masti
04.05 0405.00 Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od
mlijeka:
0405.001 - - svježi maslac
04.06 Sir i urda:
0406.10 - svježi sir (uključujući sir od surutke)
nefermentirani i urda:
0406.101 --- svježi sir, nefermentirani
0406.30 - sir topljeni, osim struganog ili u
prahu
0406.90 - sir ostali:
ex. polutvrdi
ex. tvrdi
04.07 0407.00 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana
0407.002 - -kokošja jaja za priplod
ex. TL
ex. LL
0407.005 - -kokošja jaja konzumna
04.08 Jaja peradi i ptičja jaja bez ljuske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na
drugi način konzervirani, s udjelom ili bez udjela šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:
0408.1 -Žumanjci:
0408.11 - - sušeni
0408.19 - -ostali
ex. smrznuti
0408.9 - ostalo:
0408.91 - - sušeno
ex. jaja u prahu
0408.99 - -ostalo
ex. melanž smrznuti
04.09 0409.00 Prirodni med:
0409.001 - - u pakovanju od 25 kg
0409.009 - - u ostalim pakovanjima
07.01 Krumpir, svježi ili rashlađeni
0701.90 - ostali
07.09 Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno
0709.90 - ostalo
ex.maslina
08.05 Agrumi, svježi ili suhi:
0805.20 - mandarine (uključujući tangirske sadsumad mandarine): hibridi agruma (klementina, vilking i sl.)
08.08 Jabuke, kruške i dunje, svježe
0808.10 - jabuke
10.01 Pšenica i suražica:
1001.90 - Ostalo:
1001.901 - - - sjemenska pšenica
1001.902 - - - ostala pšenica
10.03 1003.00 Ječam:
1003.002 - - - pivarski
1003.003 - -za stočnu hranu
10.05 Kukuruz:
1005.90 -Ostali:
1005.901 - -bijeli
1005.902 - - -žuti
11.01. 1101.00 Brašno od pšenice ili suražice:
1101.001 - - - pšenično
11.02 Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice.:
1102.20 - Kukuruzno brašno
11.03 Prekrupa od žitarica, krupica i pelete:
1103.1 Prekrupa i krupica:
1103.11 -- pšenična
1103.13 - - kukuruzna
11.07 Slad, prženi ili neprieni:
11 07.10 - Neprženi
12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobljenu
12.05 1205.00 Sjeme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno
12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme, uključujući lomljeno ili drobljeno
15.01 1501.00 Masti i ostale masti od svinja i peradi dobivene topljenjem, prešanjem ili solventnom ekstrakcijom:
1501.002 --- jestiva svinjska mast
15.07 Sojino ulje i njegove frakcije, pročišćeni, ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
1507.10 - sirovo ulje, uključujući deguirano (bez smole)
1507.90 -ostalo
ex rafinirano ulje pakirano iznad 251
ex rafinirano ulje pakirano od 0,50 l do 25 l
15.09 Maslinovo ulje (dobiveno mehaničkim poslupkom) i njegove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemiijski nemodificirani
1509.10 -Iz prvog prešanja
1509.90 -Ostalo
ex.maslinovo ulje, pakirano iznad 251
ex.maslinovo ulje, pakirano od 0,5 l do 25 l
15.10 1510.00 ostala ulja dobivena isključivo od masline solventnom ekstrakcijom i njihove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski, nemodificirani, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljinla ili frakcijama iz tar. br. 15.09
ex.maslinovo ulje, pakirano iznad 25 l
ex.maslinovo ulje, pakirano od 0,5 I do 25 l
15.12 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i pamuka te njihove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski
nemodificirani:
1512.1 - Ulje od suncokreta i šafranike i nj ihove frakcije:
1512.11 -- sirovo ulje
1512.19 -- ostalo
ex.rafinirano ulje, pakirano iznad 25 l
ex.rafinirano ulje, pakirano od 0,5 l do 25 l
15.14 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani:
1514.10 - sirovo ulje:
1514.101 --- od repice
1514.90 - ostalo:
1514.901 - - - od repice
ex.rafinirano ulje, pakirano iznad 25 l
ex.rafinirano ulje, pakirano od 0,5 l do 25 l
15.17 Margarin, mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave prikladni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 15.16:
1517.10 -Margarin, isključujući tekući margarin
ex. industrijski
ex. stolni
ex. mazivi
1517.90 -ostalo
ex. rafinirano ulje pakirano iznad
25 I ex. rafinirano ulje, pakirano od 0,5 l do 25 l
ex biljna mast
16.01 1601.00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaoničnih jestivih proizvoda ili od krvi, složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:
1601.001 --- trajni
1601.002 - - - polutrajni
1601.009 - - - ostalo
16.02 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih klaoničnih proizvoda ili od krvi:
1602.10 - Homogenizirani proizvodi 1602.20 - Od jetre bilo koje životinje 1602.3 - Od peradi iz tar. br. 01.05:
1602.31 -- pureći:
ex. trajni
ex. polutrajni
ex. popareni
1602.39 -- ostalo:
ex. pileći polutrajni
ex. pileći popareni
1602.4 - svinjski:
1602.41 --šunke i odresci šunki
1602.42 --lopatice i odresci lopatica
1602.49 --ostalo, uključujući mješavine
1602.50 -Goveđi
1602.90 -Ostalo, uključujući prerađevine od krvi bilo kojih životinja
17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju:
1701.99 --- Ostalo:
1701.991 --- šećer od šećerne trske, rafinirani
1701.992 --- šećer od šećerne repe, rafinirani
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:
1806.3 -Ostalo u pločama ili šipkama:
1806.31 - -punjeni
1806.32 --nepunjeni
1806.90 -Ostalo
ex. čokoladna jaja
19.02 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drugačije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanji, njoki, ravijoli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:
1902.1 -Tjestenina nekuhana i nepunjena niti drugačije pripremljena:
1902.11 -- s dodatkom jaja
1902.19 --- ostala
20.01 Povrće, voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini
2001.10 - Krastavci i kornišoni
2001.90 - ostalo:
2001.901 - - paprika
2001.909 - - - ostalo
22.03 2203.00 Pivo dobiveno od slada
22.04 Vino od svježeg grožđa uključujući
pojačana vina, mošt od grožđa osim
mošta iz tar. br. 20.09:
2204.2 -Ostala vina, mošt od grožđa s
fermentacijom zaustavljenom
dodavanjem alkohola:
2204.21 -- u posudama do 2 litre:
2204.211 - - - stolno vino
2204.212 - - - kvalitetno vino
ex: bijelo
2204.219 - - - dezertno vino
2204.29 - ostalo:
2204.291 - - stolno vino
2204.292 - - kvalitetno vino:
ex. bijelo
2204.299 - - ostalo
23.04 2304.00 jne pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje,
nemljeveni, mljeveni ili peletizirani:
2304.001- - sojini
2304.009- - - ostalo
23.06 Uljane pogače i ostali kruti ostaci
dobiveni ekstrakcijom biljnih masti ili
ulja, osim onih iz tar.br. 23.04 i 23.05,
nemljeveni ili peletizirani:
2306.30-od suncokretovog sjemena
2306.40-od sjemena uljane repice
23.09 Proizvodi koji se upotrebljavaju za
životinjsku hranu:
2309.901--- kompletne krmne smjese i
superkoncentrati za prehranu peradi,
ribe i stoke
2309.902--- stočna hrana obogačena
melasom, tropom, ugljenim hidratima,
vitaminima, mineralima i sl.
2309.903- - - premiksi
2309.909- - - ostalo
24.01 - Duhan sirovi, ili neprerađeni: duhanski otpaci
2401.10 - Duhan neižiljeni
2401.20 - Duhan djelomično ili potpuno ižiljen
2401.30- Duhanski otpaci
35.02 Alumini, albuminati i ostali albuminski derivati:
3502.10 - Albumin od jaja
ex. bjelanjak u prahu
ex. bjelanjak smrznuti

  1. Tarifni broj carinske tarife
  2. Tarifna oznaka
  3. Imenovanje robe

II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća posebna pristojba ("Narodne novine", broj 116/93).

III.
Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 1. travnja 1994. godine.

Klasa: 412-01/94-01/03
Urbroj. 5030112-94-1
Zagreb, 17. ožujka 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti