POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - podaci o zakonima - zakon o kreditnim - naredba o sprječavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 16. Zakona o vanjsko trgovinskom poslovanju ("Narodne novine". br. 53/91, 26/93 i 109/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994 godine, donijela
ODLUKU
O RAZVRSTAVANJU ROBE NA OBLIKE IZVOZA I UVOZA
I.
Roba koja se izvozi odnosno uvozi razvrstava se na sljedeće oblike izvoza odnosno uvoza:
- slobodni izvoz
- izvoz na temelju kontingenata
- izvoz na temelju dozvole
- slobodni uvoz
- uvoz na temelju kontingenata i
- uvoz na temelju dozvole. Roba iz stavka 1. ove točke određena je u Popisu robe s oblicima izvoza i uvoza, koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog br. 1). Oznake za robu u Popisu robe iz stavka 2. ove točke su sljedeće:

  1. "LB" - roba se izvozi odnosno uvozi slobodno
  2. "K" - roba koja se izvozi odnosno uvozi na temelju kontingenata
  3. "D" - roba koja se izvozi odnosno uvozi na temelju dozvole.

II.
Osim oznakom iz točke I. ove Odluke roba koja se uvozi za potrebe veterinarske službe ili za zaštitu bilja. za čiji uvoz je potrebno odobrenje Ministarstva zdravstva odnosno Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, označava se s jednom zvjezdicom (*). Roba koja predstavlja mjerila za čiji uvoz je potrebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo označena je u Popisu robe s dvije zvjezdice (**).
III.
Opojne droge za koje dozvole izdaje Ministarstvo zdravstva. navedene su u Popisu opojnih droga. koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog br. 2). Za robu iz stavka 1. ove točke carinski organi, pri carinjenju robe kontroliraju da li se roba carini na carinarnici koja je navedena u dozvoli Ministarstva zdravstva.
IV.
Rezervni dijelovi za održavanje uvezene opreme odnosno dijelova uvezene opreme i za održavanje trajnih potrošnih dobara te laboratorijske kemikalije i reagensi u pakovanjima do 2,5 kg neto mase uvoze se slobodno.
V.
U provedbi ove Odluke. pri razvrstavanju robe, primjenjuju se odredbe Zakona o carinskoj tarifi i propisi doneseni na temelju tog Zakona. Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke pri razvrstavanju dijelova za ugradnju koji se izvoze odnosno uvoze za izradu gotovih proizvoda čiji je izvoz odnosno uvoz slobodan ili se izvoze odnosno uvoze temeljem ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, ugovora o zajedničkom ulaganju i ugovora o ustupanju izgradnje investicijskog objekta stranom izvođaču, primjenjuju se odredbe članka 4. Zakona o carinskoj tarifi.
VI.
Objašnjenja o razvrstavanju robe u Popis robe iz točke I. ove Odluke i o namjeni uvoza robe daje, prema potrebi, ministar gospodarstva po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Carinske uprave Republike Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore. te drugog ministarstva i državne upravne organizacije ovisno o vrsti robe.
VII.
Ako za pojedinu robu iz točke I. ove Odluke Vlada Republike Hrvatske propiše posebne uvjete za uvoz odnosno izvoz, odredbe ove Odluke neće se primjenjivati za vrijeme važenja tih propisa.
VIII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razvrstavanju robe na oblike uvoza i izvoza ("Narodne novine", broj 53/91).
IX.
Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 1. travnja 1994. godine.
Klasa: 331-03/94-01/03
Urbroj : 5030112-94-1
Zagreb, 24. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r

Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza
(podijeljen na 16 dijelova radi lakšeg učitavanja)
I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio
V. dio
VI. dio
VII. dio
VIII. dio
IX. dio
X. dio
XI. dio
XII. dio
XIII. dio
XIV. dio
XV. dio
XVI. dio


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti