POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pitanja regulative - pravilnik o općem - rješenje o iznosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM
Članak 1.
Ovim pravilnikom se propisuje način obavljanja zdravstvenih pregleda osoba. koje su temeljem članka 29. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, stavljene pod zdravstveni nadzor.
Članak 2.
Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica, odnosno opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama odnosno s pitkom vodom, obuhvaća:
1. prije stupanja u radni odnos:
a) liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom i na gnojna oboljenja.
b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele (kliconoštvo),
c) uzimanje materijala i laboratorijski pregled stolice na parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hymenolepis nana, Entamoeba histoytica, Taenia solium i Lamblia intestinalis,
d) rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.
2. povremeni zdravstveni pregled tijekom uposlenja:
a) jedanput godišnje pregled iz stavka 1. točka 1. a. b i c ovog članka,
b) svakih šest mjeseci pregled iz stavka 1. točka 1. b. ovog članka.
Članak 3.
U slučaju pojave trovanja hranom za koje je utvrđeno ili se sumnja da je izazvano stafilokokom koji luči enterotoksin, obavljat će se pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela, odnosno s promjena na koži kod osoba uposlenih u proizvodnji ili prometu mlijeka i mliječnih proizvoda, sladoleda i drugih slastićarskih proizvoda kao i na pripremanju hrane u kuhinjama. neovisno o zdravstvenom pregledu iz članka 2. ovog pravilnika.
Članak 4.
Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove u školama i drugim ustanovama za djecu i omladinu, obuhvaća: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća, 2. rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća. Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja. Zdravstveni pregled osoba uposlenih u ustanovama za smještaj djece na poslovima njege i odgoja dnjenćadi, male i predškolske djece (jaslice i dječji vrtići), osim pregleda iz stavka 1. ovog članka. obuhvaća uzimanje i pregled stolice na salmonele, šigele, enterotropne Escherichia coli i parazite Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Entamoeba histolytica i Lamblia intestinalis.
Članak 5.
U slučaju pojave streptokoknih i meningokoknih oboljenja u ustanovama za smještaj djece i omladine, obavljat će se pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela osoba uposlenih u tim ustanovama. neovisno o zdravstvenom pregledu iz članka 4 ovog pravilnika.
Članak 6.
Zdravstveni pregled zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom te osoba koje se u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi bave pregledima, liječenjem, njegom i usluživanjem bolesnika, kao i osoba koje u toku rada rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova, odnosno na drugi način dolaze u neposredan. dodir s lijekovima, obuhvaća
: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća,
2. rendgensko snamanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja. Zdravstveni pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova obuhvaća, osim pregleda iz stavka 1. ovog članka i uzimanje te pregled stolice na salmonele, šigele i enterotropne Escherichia coli.
Članak 7.
Zdravstveni pregled osoba koje se u poduzećima i drugim pravnim osobama odnosno samostalno osobnim radom bave pružanjem higijenske njege pučanstvu, obuhvaća: 1. liječnički pregled na tuberkulozu pluća, 2. rendgensko snimanje pluća ako se na temelju liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.
Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka, obavlja se prije stupanja u radni odnos i jedanput godišnje tijekom uposlenja.
Članak 8.
Zdravstveni pregled osoba za koje se sumnja da su kliconoše betahemolitičkog streptokoka iz grupe A. stafilokoka koji izlučuje enterotoksin ili meningokoka, obuhvaća: 1. pregled materijala uzetog sa sluznice nosa i ždrijela. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se jedanput godišnje.
Članak 9.
Zdravstveni pregled osoba koje su nosioci antigena virusnih žutica tipa B i C, obuhvaća 1 pregled krvi na HBsAg odnosno antigena HCV Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se svakih šest mjeseci.
Članak 10.
Zdravstveni pregled osoba koje su nosioci antitijela na virus uzročnika sindroma stečenog nedostatka imuniteta, obuhvaća: 1. pregled krvi na anti-HIV. Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se svakih šest mjeseci.
Članak 11.
Zdravstveni pregled osoba koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz zemalja u kojima ima malarije i kolere, u slučaju iz članka 61. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, obuhvaća:
1. uzimanje i pregled krvi na uzročnika malarije, odnosno uzimanje i pregled stolice na uzročnika kolere.
Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se pri ulasku u Republiku Hrvatsku.
Članak 12.
Zdravstvene preglede osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru prije stupanja u radni odnos i tijekom uposlenja, obavljaju zdravstvene ustanove koje imaju ustrojenu higijensko-epidemiološku službu.
Članak 13.
Rezultati zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru, izuzev osoba iz članka 11. ovog pravilnika, upisuju se u sanitarnu iskaznicu, prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.
Sanitarna iskaznica je pohranjena kod pravne odnosno fizićke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda zaposlenih i drugih osoba koje se podvrgavaju zdravstvenom nadzoru ("Narodne novine", br. 19/77, 24/78 i 12/88) i Pravilnik o zdravstvenim pregledima osoba stavljenih pod zdravstveni nadzor radi spreeavanja zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/94-03/05
Urbroj : 534-02-22-94-1
Zagreb, 1. ožujka 1994.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti