POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovno pravo - pravilnik o dokumentu - uredba o sniženju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 14. stavak 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznihbolesti ("Narodne novine", br. 75/93) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVEKOJE OBAVLJAJU LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI, ODNOSNOEPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI I PROVJERU (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJAUZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI RADI UTVR?IVANJA DIJAGNOZE
Članak 1.
Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spremedjelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavatizdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnikazaraznih bolesti. odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju)laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanjadijagnoze.
Članak 2.
Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju raspolagatis najmanje:
- jednim doktorom medicine sa specijalizacijom iz mikrobiologije i parazitologije;
- jednim zdravstvenim tehničarem laboratorijskog smjera (SSS);
- jednom spremačicom koja mora biti podučena u rukovanju s autoklavom.
Članak 3.
Zdravstvene ustanove iz članka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeću opremu:

 1. Hladnjak + 4" C,
 2. Termostat 37" C,
 3. Sterilizator (suha sterilizacija);
 4. Autoklav:
 5. Centrifugu;
 6. Binokularni mikroskop;
 7. Bunsenove plamenike ili sineratore;
 8. Sitni pribor: eze, pipete, epruvete, petrijeve zdjelice, stalke zaepruvete;
 9. Jar - za anaerobnu kultivaciju.

Članak 4.
Zdravstvene ustanove iz člnaka 1. ovog pravilnika moraju imati najmanjeslijedeće prostorije:

 1. Prostoriju za primanje materijala, površine najmanje 9 m;
 2. Prostoriju za pripremanje materijala, površine najmanje 16 m ;
 3. Radnu prostoriju, površine najmanje 25 m;
 4. Praonicu laboratorijskog suda, autoklaviranje - dekontaminaciju zaraznogmaterijala i autoklaviranje hranjivih podloga, površine najmanje 20 m;
 5. Prostoriju za čisti rad u kojoj je smješten sterilizator za suhusterilizaciju i u kojoj se mogu razlijevsti hranjive podloge, površinenajmanje 25 m;
 6. Sanitarni čvor.

Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnimnovinama". .
Klasa: 011-02/94-03/13
Urbroj : 534-02-22-94-1
Zagreb, 1. ožujka 1994.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti