POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovno iz prava - popis pravnih dopune - klasifikacija proizvoda po ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA
Članak 1.
Odredbama ovog pravilnika propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme djelatnika, tehničke opremljenosti i prostorija, kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica.
Članak 2.
Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora raspolagati s najmanje:

  1. jednim doktorom medicine specijalistom iz epidemiologije, higijene ili ekologije odnosno doktorom medicine;
  2. jednim diplomiranim tehnologom ili biotehnologom iz područja proizvodnje namirnica odnosno ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica; 3. jednim diplomiranim sanitarnim inženjerom ili sanitarnim inženjerom,
  3. jednim zdravstvenim djelatnikom - administratorom koji će ustrojiti i provoditi zdravstveni odgoj osoba

Djelatnika iz točke 2. i 3. ovoga članka, zdravstvena ustanova može osigurati i u suradnji s drugom zdravstvenom ustanovom, Hrvatskim Crvenim križem, pravnom osobom registriranom za izobrazbu zdravstvenih djelatnika, pravnom osobom koja na industrijski način proizvodi namirnice ili nadležnim tijelom državne uprave.
Članak 3
. Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji iIi prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati slijedeću opremu i nastavna pomagala: 1. grafoskop, 2. dijaprojektor, 3. odgovarajuću zbirku fotografija ili dijapozitiva, 4. odgovarajuće platno za projiciranje, 5. odgovarajući broj priručnika verificiranih od Ministarstva zdravstva.
Članak 4.
Za provedbu zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, zdravstvena ustanova mora imati najmanje slijedeće prostorije: 1. prostoriju za održavanje nastave koja udovoljava u pogledu higijensko-tehničkih uvjeta prostorija namijenjenih za učionice, opremljenu s prikladnim namještajem (stolovi i stolice) i samostalno osvijetljenom školskom tablom, 2. dva sanitarna čvora odvojeno za potrebe ženskih i muških polaznika.
Članak 5.
Rješenje kojim se utvrđuju uvjeti iz članka 2. - 4. ovog pravilnika donosi Ministarstvo zdravstva.
Članak 6.
Rješenja, donijeta prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a donesena sukladno članku 5. Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica ("Narodne novine", br. 35/84,10/86) ostaju i dalje na snazi.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/94-03!09
Urbroj : 534-02-22-94-1
Zagreb, 1. ožujka 1994
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti