POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovno iz prava - uredba o pristaništima - obvezatne upute xi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 15., članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/93., 26/93. i 88/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 21. studenoga 1994. godine donio je
ODLUKU
O UVJETIMA ZA ODOBRENJE KRATKOROČNIH KREDITA NA OSNOVI ZALOGA BLAGAJNIČKIH ZAPISA (LOMBARDNI KREDIT)
I.
Ovom odlukom utvrđuje se visina, rokovi korištenja i vračanja i drugi uvjeti za odobrenje kratkoroćnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (u daljnjem tekstu: lombardni kredit).
II.
Lombardni kredit Narodna banka Hrvatske odobrava u visini 100% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske.
III.
Banka može koristiti lombardni kredit tijekom mjeseca neprekidno ili s prekidima do ukupno 15 radnih dana u mjesecu.
IV.
Lombardni krediti se odobravaju s rokom vračanja najkasnije do roka dospijeća založenih blagajničkih zapisa NBH.
V.
Danom početka korištenja kredita smatra se dan kad su banci prenesena sredstva na njezin žiro- račun, dok se dan vraćanja kredita ne računa kao dan korištenja kredita. Ako banka vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun, smatrat će se da je kredit korišten jedan dan. Radnim danom, u smislu ove Odluke, smatra se i subota.
VI.
Kamatna stopa na kredit iz točke I. ove odluke regulirana je Odlukom o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske.
VII.
Ova odluka stupa na snagu 1. prosinca 1994. godine
O. br. 273/94.
Zagreb, 21. studenoga 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti