POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovni sadržaj - odluka o ustroju - uredba o tehničko tehnološkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1041. stavka 1. točke 1. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94,) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela

UREDBU
o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovom se Uredbom propisuju uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu (u daljnjem tekstu: plovila) u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske na kojima se obavlja plovidba, uvjeti dolaska radi sudjelovanja u športskim natjecanjima, vraćanje plovila morskim ili kopnenim putem u inozemstvo, te ostavljanje plovila radi popravka i čuvanja.

Članak 2.
Ako vlasnik ili zapovjednik stranog plovila namjerava krstariti i boraviti u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske dužan je, nakon ulaska u unutrašnje morske vode uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet i u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi izvršiti prijavu dolaska. te ispuniti i druge obveze predviđene posebnim propisima.

Teritorijalnim morem strano plovilo može ploviti bez prijave samo neškodljivim prolaskom.
Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem može to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji ili njihovoj ispostavi.
Vlasnik ili zapovjednik plovila koje nije dulje od 3 metra i sa motorom slabijim od 4 kW, nije obvezan izvršiti prijavu dolaska u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.
Prijava dolaska sadrži: ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila i ime i prezime vlasnika plovila.
Ako plovilo ispuni uvjete za dolazak i boravak u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, lučka kapetanija ili njezina ispostava potvrdit će to na prijavi dolaska uz naznaku da ova potvrda važi godinu dana.
Obrazac prijave sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 3.
Prilikom prijave vlasnik ili zapovjednik plovila mora predočiti važeće isprave plovila izdane prema propisima strane države u kojoj je plovilo registrirano i isprave kojima članovi posade dokazuju osposobljenost za obavljanje plovidbenih poslova, te platiti naknadu za sigurnost plovidbe.

Plovilo mora biti osigurano za odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama u skladu s posebnim zakonom.

Članak 4.
Naknada za sigurnost plovidbe plaća se za vrijeme od godinu dana.
Datum uplate i visina naknade za sigurnost plovidbe upisuje se na predviđenom mjestu na obrascu prijave dolaska.
Strano plovilo koje dolazi radi športskih natjecanja ne plaća naknadu za sigurnost plovidbe. Organizator športskog natjecanja dužan je najkasnije pet dana prije početka natjecanja o tome obavijestiti nadležnu kapetaniju.

Članak 5.
Prilikom prijave, zapovjednik plovila dužan je predoćiti popis članova posade i ostalih osoba koje borave na plovilu.
Svaku izmjenučlanova posade i drugih osoba koje borave na plovilu zapovjednik je dužan prijaviti kapetaniji, odnosno ispostavi.

Članak 6.
Strano plovilo može se ostaviti na popravku ili čuvanju kod domaćih pravnih ili fizićkih osoba koje su za takvu djelatnost registrirane.

Pravna ili fizićka osoba, koja je primila na popravak ili čuvanje strano plovilo, dužna je u roku od 3 dana o tome izvijestiti najbližu carinsku ispostavu.

Strano plovilo može se ostavljati i na drugom čuvanom mjestu uz suglasnost nadležnog carinskog organa.

Članak 7.
Sredstva prikupljena od naknade za sigurnost plovidbe su sredstva državnoga proračuna Republike Hrvatske, a ustupaju se lučkim kapetanijama i koriste namjenski za unapređenje sigurnosti plovidbe (nabava plovila, spašavanje, troškovi inspekcije).

Članak 8.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne, kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba

  1. koja nije prijavila svoj dolazak (članak 2. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;
  2. koja ne posjeduje potvrdu o uplačenoj naknadi ze sigurnost plovidbe (članak 4.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM:
  3. koja ne prijavi svaku promjenu posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (članak 5.) u iznosu od 500 do 1.000 DE M;
  4. organizator koji u određenom roku ne prijavi održavanje športskog natjecanja nadležnoj kapetaniji (članak 4. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;
  5. koja ostavi na popravku ili čuvanju plovilo kod osoba koje za takvu djelatnost nisu registrirane (članak 6. stavak 1.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;
  6. koja preuzme na popravak ili čuvanje strano plovilo, a o tome u roku od 3 dana, ne izvijesti najbližu carinsku ispostavu (članak 8. stavak 2.) u iznosu od 500 do 1.000 DEM;
  7. ako koristi plovilo suprotno ovoj Uredbi (članak 1.) u iznosu od 5.000 do 10.000 DEM.


Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 31/92).

Članak 10.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-10/94-01/01
Urbroj : 5030114-94-3
Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti