POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovni pregled - dopuna popisa članova - pravilnik o pravima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući - temeljem odredbe članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91) - o prijedlogu D. O. iz Z., za privremenu obustavu izvršenja rješenja i zaključka o iseljenju iz stana u Z., donijetih temeljem odredbe članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 57/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93), na sjednici održanoj dana 21. studenoga 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Privremeno se obustavlja izvršenje -Rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, kornunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog odjela Medveščak. Klasa: UP/I-371 01/92-01/151, Ur. broj: 251-05-13-92-04 Od 19. kolovoza 1992. i - Zaključka istog tijela Klasa: UP/I-371-01/92-01/151, Ur. broj: 251-05-13-94-25 od 19. listopada ts 1994, kojim je određeno prisilno izvršenje naprijed navedenog Rješenja za dan 22. studenoga 1994. u 10.00 sati.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a privremena obustava izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke u postupku ocjene suglasnosti s Ustavom odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima, koji je pokrenut rješenjem ovog Suda broj U-I-892/1994. od 14. studenoga 1994, ili dok ovaj Sud ne odluči drugačije.
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
D. O. iz Z. podnijela je ovom Sudu prijedlog za privremenu obustavu izvršenja akata navedenih u izreci ovog rješenja.
Prijedlog je podnijet temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske temeljem kojeg Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji što se poduzimaju na osnovi zakona ustavnost kojeg se ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Prijedlog je osnovan. Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. studenoga 1994. godine, rješenjem broj U-I-892/1994. pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Pojedinačni akti navedeni u izreci temelje se, pored ostalog, na odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Podnositeljica je u prijedlogu uvjerljivo obrazložila da bi izvršenjem navedenih akata za nju i njezinu kćer mogle nastupiti teško otklonjive posljedice, budući da je stan u kojem je ranije stanovala u Z., predala Ministarstvu obrane, a ono ga je rješenjem Komisije za privremeno korištenje stanova dalo na privremeno korištenje. Stoga je riješeno kao u izreci. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20 stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-VIII-931/1994.
Zagreb, 21. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti