POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovne informacije - rješenje o razrješenju - aneks sporazumu od ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić -Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Flrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Lj. Š. iz Z. za odgodu izvršenja na sjednici održanoj 18. studenoga 1994. godine donio je
RJEŠENJE
I.
Odgađa se izvršenje rješenja Okružnog suda u Z. od 11. svibnja 1993. godine broj Gž-10977/92 koje se provodi u predmetu Općinskog suda u Z. broj Is-231/93 u kojem je predmetu zakazano izvršenje iseljenjem Lj. Š. iz. stana u Z. za dan 23. studenog 1994. godine.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu odmah.
III.
Odgoda izvršenja bit će na snazi do donošenja odluke po ustavnoj tužbi Lj. Š. u predmetu ovoga Suda broj U-III-281/1993, odnosno do drugačije odluke ovoga Suda.
IV.
Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"
Obrazloženje:
Pravodobnom i dopuštenom ustavnom tužbom Lj. Š. tvrdi da su joj rješenjem iz točke I. povrijeđena ustavna prava iz članka 48. i 61. Ustava Republike Hrvatske. Povodom ove ustavne tužbe nije još donesena odluka. Podnositeljica ustavne tužbe predložila je naknadno da se odgodi izvršenje rješenja iz točke I. jer da bi izvršenjem nastupila joj teška i nenadoknadiva šteta jer joj nije osiguran drugi smještaj kao prognaniku niti se može vratiti u V. odakle je prognana. Prijedlog je osnovan. Prema stanju predmeta ovog Suda i predmeta Općinskog suda u Z. Pp 444/92 rješenje čije se izvršenje provodi u predmetu Is 231/93 Općinskog suda u Z. donijeto je u parnici pokrenutoj radi smetanja posjeda stana nositelja stanar skogprava S. M., vjerovnik u izvršnom predmetu. S. M. nije stanovala u stanu navedenom u točci I. u času smetanja posjeda. Podnositeljici ustavne tužbe u rečenom izvršnom predmetu nije osiguran drugi smještaj. Podnositeljici ustavne tužbe kao prognaniku iz V. i njenoj djeci spomenuti stan dodijeljen je na privremeno korištenje rješenjem Ministarstva obrane od 21. travnja 1992. godine što je produženo rješenjem od 21. travnja 1993. godine broj Ur 512-27-93/4174 te potom i rješenjem od 20. lipnja 1994. godine oznake Klasa: 370-02/92-01/4174, Ur. broj 512-09-02-94-03, budući je stan bio u tzv. vojnom stambenom fondu, a sada spomenutog Ministarstva. Proizlazi da se podnositeljica ustavne tužbe nema kamo vratiti iz stana navedenog u točci I. te da joj kao prognaniku nije osiguran drugi odgovarajuči smještaj, što joj kao prognaniku treba osigurati temeljem odredbi članka 14. stavka 2. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", broj 96/1993). Vjerovniku u izvršnom postupku odgodom se ne nanosi veća šteta niti se odgoda protivi javnom interesu. Stoga je temeljem odredbi članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1993) riješeno kao u izreci.
Odluka o objavi zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-281/1994.
Zagreb, 18. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti