POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovne informacije - ispravak ugovora legalis - kolektivni ugovor izvještaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SAVEZ UDRUŽENJA HRVATSKIH OBRTNIKA
Na osnovi odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine". br. 66/91), te članka 21. točke 1. alineje 3. i članka 59. Statuta Saveza udruženja hrvatskih obrtnika ("Narodne novine", br.15/92) Skupština Saveza udruženja hrvatskih obrtnika na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 10. ožujka 1994. donijela je
ODLUKU
O OSNOVICI I STOPI DOPRINOSA SAVEZU UDRUŽENJA HRVATSKIH OBRTNIKA ZA 1994. GODINU
Članak 1.
Doprinos za financiranje programa rada i aktivnosti Saveza udruženja hrvatskih obrtnika plaćaju hrvatski obrtnici. Po obrtom se u smislu stavka 1. ovog članka smatraju proizvođačke, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti u skladu sa Zakonom obrtu.
Članak 2.
Obveznici doprinosa iz članka 1. ove Odluke plaćaju doprinos Savezu udruženja hrvatskih obrtnika i to: - u godišnjem iznosu dinarske protuvrijednosti od 24 DEM - 0.40% od ostvarenog dohotka od obrta odnosno dobiti
Članak 3.
Osnovica za obračun doprinosa iz članka 2. stavka 1. alineja 2. je osnovica od koje se obračunava porez na dohodak od obrta odnosno porez na dobit u 1994. godini. Doprinos iz stavka 1. ovog članka ne plaćaju obrtnici koji porez na dohodak od obrta plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.
Članak 4.
Razrez i naplatu doprinosa iz članka 2. ove Odluke obavljat će porezna uprava - ispostave porezne uprave istovremeno sa utvrđivanjem i naplatom poreza na dohodak od obrta odnosno na dobit. Tijekom godine obveznici doprinosa obračunava- u predujam doprinosa i uplaćuju zajedno sa predujmom poreza na dohodak od obrta odnosno poreza na dobit u rokovima propisanim za plaćanje poreza.
Članak 5.
Ispostave porezne uprave zadužit će obveznike doprinosom iz članka 1. ove Odluke u skladu sa člankom 2. radi plaćanja predujma doprinosa. Poslove iz stavka 1. ovog članka ispostave porezne uprave obavljaju na temelju Ugovora zaključenim između Ministarstva financija - Porezne uprave Republike" Hrvatske i Saveza udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatske obrtničke komore kao slijednika Saveza.
Članak 6.
Kontrolu obračuna i uplate predujma doprinsa obavIjat će ispostave porezne uprave.
Članak 7.
Ispostave porezne uprave uplaćeni doprinos iz ove Odluke doznačivat će zajedno sa doprinosom Savezima udruženja hrvatskih obrtnika regija i Udruženja obrtnika na jedinstvene račune otvorene kod nadležne ispostave Zavoda za platni promet. Ispostave Zavoda za platni promet doznarivat će doprinose iz stavka 1 ovog članka na žiro-račune korisnilk doprinosa. Pripadajući dio doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika doznačivat će se na žiro-raćun broj 30102-639-42.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj : 42-1-4- 1994.
Zagreb, 17. siječnja 1994.
Predsjednik Saveza
Josip Sajnović, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti