POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - osnovna zbirka - pravilnik o oštećenjima - pravilnik o nostrifikaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske. na sjednici 9. ožujka 1994. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o načinu utvrđivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 3/1994)
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, Medicinski centar Duga Resa i Sindikalna podružnica Zavoda za dijagnostiku - Zagreb, podnijeli su ovom Sudu prijedloge za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke navedene u izreci ovog rješenja Osporenom se Odlukom, koju je donijelo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uređuje kako i sam naziv kaže - način utvrdivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske. U prijedlozima se navodi da donositelj navedene Odluke Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Zagreb, nije imalo zakonsku osnovu za određivanje plaća djelatnika u zdravstvu. a takoder i da je donošenjem te Odluke derogiran Ustavom, zakonom i kolektivnim ugovoronl utvrden postupalc za uredivanje elemenata za određivanje plaće djelatnika u zdravstvu. Ustavni je sud Republike Hrvatske, nalazeći osnove za sumnju u ustavnost i zakonitost osporene Odluke, prihvatio navedene prijedloge i donio rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Pri tome, ovaj je Sud polazio od pravne regulative, relevantne za određivanje plaća djelatnika u zdravstvu, koja je u konkretnom slućaju zaobidena. To su, prije svega, ustavna naćela prema kojima je Republika Hrvatska socijalna država (članak 1. Ustava). a socijalna je pravda jedna od najviših vrednota njezina ustavna poretka (članak 3. Ustava).
Slijedeči ta ustavna naćela, prava zaposlenih. pravo na zaradu i socijalnu sigurnost uređuju se, prema člancima 55. i 56. Ustava, zakonom i kolektivnim ugovorom.
Zakon relevantan za oblast radnih odnosa (u tu oblast nedvojbeno spada i uređivanje zarade odnosno plaće) je Zakon o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 25/92pročišćeni tekst). Taj se zakon odnosi i na radne odnose djelatnika u zdravstvu, budući da drugim zakonom - kako to predviđa njegova odredba članka 1. st. 3. - nije drugačije određeno. Prema članku 61. tog zakona - kad je riječ o plaćama - radnik. pa tako i djelatnik u zdravstvu, ima pravo na plaću u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom, općim aktom i ugovorom o zapošljavanju, a koja ne može biti manja od minimalne plaće.
Temeljem članka 94. st. 3. Zakona o radnim odnosima, donesen je Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", br. 66/92). Taj se Kolektivni ugovor, prema izrićitoj odredbi njegova članka 4., odnosi i na djelatnike u zdravstvu Plaće i naknade uređeni su u člancima 19-42. tog Kolektivnog ugovora. I najzad, tu su opći akti zdravstvenih organizacija koji se odnose na plaće. Oni moraju biti u suglasnosti s Ustavom i zakonom, a ne smiju biti u suprotnosti - osim ako su povoljniji za radnike - sa spomenutim Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća.
Razmatrajući sadržaj osporene Odluke, koja uređuje utvrđivanje osnovice plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu, neovisno od spomenutog ustavnog i zakonitog uređivanja plaća djelatnika u zdravstvu, osnovano se javlja sumnja u ustavnost i zakonitost te Odluke.
Sumnja se javlja u zakonsku ovlast Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da donosi akt takva sadržaja kakav ima osporena Odluka. Ta ovlast nije sadržana u odredbama članka 70. i 71. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93). iako se te odredbe navode u preambuli osporene Odluke. Takve ovlasti nema prema navedenom zakonu ne bi je moglo ni biti - niti u odredbi članka 15. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", br. 1/94) u kojoj se razrađuje djelokrug spomenutog Upravnog vijeća.
Također, ovlasti za donošenje odluke sadržaja kakav ima osporena Odluka nema niti u članku 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju. u kojem su taksativno navedeni provedbeni propisi koje je nadležan donijeti navedeni Zavod. .
U daljnjem postupku ovo će se rješenje dostaviti na odgovor Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravstva. Iz navedenih je razloga, Ustavni sud Republike Hrvatske odlučio kao u izreci ovog rješenja. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. st. 1 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).
Broj : U-11-67/1994.
Zagreb. 9. ožujka 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti