POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - ograničenja - uredba o evidenciji - kolektivni ugovor ht ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Temeljem članka 113. stavka 4. i 6 Zakona o zdravstve noj zaštiti ("Narodne novine" br 75/93), ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
Članak 1.
Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine" br.18/94) dužne su primati na obvezni pripravnički staž zdravstvene djelatnike te općim aktom utvrditi najmanji broj pripravničkih mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 2.
Broj pripravničkih mjesta za doktore medicine utvrđuju - kliničke ustanove najmanje jedno mjesto pripravnika na 15 kreveta.
- opće specijalne bolnice i ljećilišta najmanje jednog pripravnika na 25 kreveta,
- državni zdravstveni zavodi (i gradski) 1 mjesto pripravnika na do 10 zaposlenih doktora medicine (bez obzira na specijalnosti),
- domovi zdravlja 1 mjesto pripravnika na do 4 zaposlenih doktora medicine (bez obzira na specijalnosti)
Članak 3.
Broj pripravničkih mjesta za doktore stomatologije utvrđuju:
- klinike najmanje jednog pripravnika na do 20 zaposlenih doktora stomatologije
- poliklinike jedno mjesto pripravnika na do 10 zaposlenih doktora stomatologije,
- domovi zdravlja 1 mjesto pripravnika na do 4 zaposlena doktora stomatologije.
Članak 4.
Broj pripravničkih mjesta za magistre farmacije utvrđuju ljekarne
- i to najmanje jednog pripravnika na 4 zaposlena magistra farmacije.
Članak 5.
Broj pripravničkih mjesta za dipl. inž. med. biokemije - utvrđuju laboratoriji jedno pripravničko mjesto na do 5 zaposlenih dipl. inž. med. biokemije.
Članak 6.
Pripravnička mjesta za medicinske sestre općeg smjera utvrđuju :
- sve bolničke ustanove: jedno pripravničko mjesto na do 25 zaposlenih medicinskih sestara (tehničara),
- poliklinike jedno mjesto na do 8 zaposlenih med. sestara,
- domovi zdravlja, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući
- jedno mjesto na do 6 zaposlenih medicinskih sestara,
- za medicinske sestre primaljskog smjera utvrđuje se u rodilištima jedno pripravničko mjesto na do 8 zaposlenih medicinskih sestara - primalja.
Članak 7.
Sve zdravstvene ustanove utvrđuju: broj pripravničkih mjesta za inž. med. radiologije zubne tehničare, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare i sanitarne tehničare te fizioterapeutske tehničare jedno mjesto na do 5 zaposlena, a još jedno na svakih daljnjih 8 zaposlenih.
Članak 8.
Sve zdravstvene ustanove utvrđuju za: masere - kupeljare - jedno pripravničko mjesto na svakih 5 zaposlenih masera - kupeljara.
Članak 9.
Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 10.
Broj volonterskih pripravničkih mjesta ne smije biti veći od broja plaćenih pripravničkih mjesta.
Članak 11.
Zdravstveni djelatnici koji obavljaju privatnu praksu i ispunjavaju uvjete iz čl.113. st. 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu primiti u radni odnos na pripravnički staž po jednog pripravnika istog zdravstvenog usmjerenja.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine", 12/91).
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/93-01/51
Urbroj: 534-02-12/94-0003
Zagreb, 16. ožujka 1994.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrlja Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti